Til hovedinnhold

Frihet er vår religion – fagbevegelsen er vår vei

Oksana Huz-Blanc fra det ukrainske forbundet for statlige ansatte, SEUU på Fagforbundets allmøte.

Oksana Huz-Blanc fra det ukrainske forbundet for statlige ansatte, SEUU på Fagforbundets allmøte. (Foto: Ingunn Eriksen)

Ukrainske Oksana Huz-Blanc har vært på besøk i Fagforbundet og ga et rystende innblikk i situasjonen i hjemlandet. Hun roper et varsko om at regjeringens fagforeningsknusing som ble foreslått fem år før krigen nå gjennomføres i rasende tempo under dekke av krigshandlingene.

08.06.2023 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 05.01.2024

Grunnleggende arbeidstakerrettigheter blir satt til side samtidig som offentlige ansatte jobber døgnet rundt for både å forsvare landet og sikre et minimum av tjenester til tross for at arbeidsplasser, boliger og infrastruktur er bombet i stykker, og det er mangel på strøm, mat og nødvendig utstyr.

I eksil i Sverige – men med hode og hjerte i Kherson

Den tidligere ungdomslederen i SEUU, fagforbundet for de statlige ansatte, var tydelig preget av den akutte kritiske situasjonen i Kherson-region etter at Kakhovka-demningen ble sprengt 6. juni. Selv klarte Oksana å flykte fra Kiev tomhendt sammen med sin lille datter rett etter krigens utbrudd ved hjelp av det svenske søsterforbundet Fackförbundet ST. Nå pines hun av tankene på familien, venner, kolleger og befolkningen som må overkomme de massive oversvømmelsene. Konsekvensene er katastrofale ikke bare for regionen, men for hele landet, og det betyr mye for det ukrainske folket å vite at de ikke står alene.

– Jeg visste ikke betydningen av solidaritet før jeg selv ble en del av fagbevegelsen og opplevde det utrolige samholdet. Under flukten fikk jeg hjelp fra mine ukjente fagforeningskamerater og deres kontaktnett i land etter land gjennom hele Europa til Sverige. I krisesituasjoner står fagbevegelsen sammen på tvers av landegrenser og viser en fantastisk solidaritet jeg ikke ante eksisterte, fortalte Oksane Huz-Blanc til forsamlingen.

Oksana Huz-Blanc har klokketro på et rettferdig arbeidsliv i Ukraina med hjelp og press fra nordisk fagbevegelse.
Oksana Huz-Blanc har klokketro på et rettferdig arbeidsliv i Ukraina med hjelp og press fra nordisk fagbevegelse. (Foto: Ingunn Eriksen)

Ukraina trenger en sterk fagbevegelse lik den nordiske

Fackförbundet ST inngikk sitt samarbeid med SEEU i 2007 for å bidra til at søsterforbundet kan bli mer moderne og slagkraftig.  Oksane er nå i Norge for å se på muligheten til å også få til et samarbeid med norsk fagbevegelse for offentlig ansatte. I tillegg til å møte Fagforbundet, så gjester hun også NTL både for å lære og for å diskutere.

– Våre ledere og medlemmer står i frontlinjen nå og kjemper for et fritt Ukraina. Men vi må også ta kampen om å vinne demokratiet. I Norden tar dere streikeretten og arbeidstakerrettigheter som en selvfølge fordi dere kjempet dette fram for mange generasjoner siden, sa Huz-Blanc.

Mister grunnleggende rettigheter uten rett til å klage

I Ukraina derimot har regjeringen innført lov 5371 som i praksis fratar 70 prosent av landets arbeidsstyrke fra beskyttelsen i nasjonal arbeidsrett. De har mistet retten til kollektiv forhandlinger, og fremforhandlet tariffavtaler er tilsidesatt. De har heller ikke krav på standardisert arbeidskontrakt, den må arbeidstakeren forhandle fram selv. Uten ordinær arbeidskontrakt kan du bli beordret til umenneskelige lange arbeidsøkter, eller bli beordret til andre arbeidssteder uten hensyn til at du har barn du må ta vare på.

Det har derimot blitt lovlig med såkalte muntlige «null-time-kontrakter», som sier at du kan tilkalles ved behov en eller annen gang uvisst når, til ett eller annet sted uvisst hvor, og få betalt for en time i måneden. Du er ikke garantert arbeid, og du kan bli oppsagt på dagen på WhatsApp uten begrunnelse og uten rett til å klage.

Før krigen så fremmet regjeringen en markedsliberalistisk tankegang til arbeidstakerrettighet.  ILO-standarder ble beskrevet som overregulering av sysselsettingen i strid med prinsippet om selvregulering av markedet.

Retten til sosial dialog er derfor en av kampsakene for Huz-Blanc og SEEU. Sosial dialog mellom arbeidslivets parter gjør at de får en helt nødvendig stemme i utforming av sysselpolitikken og arbeidstakerrettigheter. Den må på plass for at Ukraina skal bli medlem i EU, mener forbundet. Den sosiale dialogen er i år foreslått ytterligere styrket i EU.

Fagbevegelsen må være sterk når Ukraina skal gjennoppbygges

Huz-Blanc ønsker seg en sterk ukrainsk fagbevegelse fri for korrupsjon, fri fra post-sovjetisk arvegods, og uavhengig av egen regjering.  Og det sier seg selv at fagbevegelsen må være sterk nok til å være en god part i den sosiale dialogen, legger hun til.  

– I gjenoppbyggingen av Ukraina så må vi forhindre at kapitalister investerer i Ukraina og utnytter den svake reguleringen av arbeidstakerrettigheter. Vi vil kreve at de utenlandske selskapene må følge sine strengere nasjonale arbeidslivslover og tar hensyn til at investeringene skal komme befolkningen og landet til gode. Vi trenger internasjonal press og solidaritet i denne prosessen, sa hun.

Oksana Huz Blanc takket varmt for støtten Fagforbundet har gitt til det ukrainske folket.  Fagforbundet fulgte opp med å bevilge 50.000 kroner til State Employees Union of Ukraine og Fackföbundet STs hjelpearbeid for de flomrammede. 

– Jeg håper vi finner en måte å samarbeide på i fremtiden. Vi kommer til å vinne. Når vi holder sammen i solidaritet har ondskap ingen sjanse, avsluttet hun med til stående applaus.

Oksana Huz-Blanc og nestleder i Fagforbundet er kampklare i solidaritet med det ukrainske folket.
Oksana Huz-Blanc og nestleder i Fagforbundet er kampklare i solidaritet med det ukrainske folket. (Foto: Ingunn Eriksen)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?