Til hovedinnhold

Synlig og tilgjengelig

Mazhar Iqbal, plasstillitsvalgt ved Brandengen skole i Drammen.

Mazhar Iqbal, plasstillitsvalgt ved Brandengen skole i Drammen. (Foto: Lars Helgerud)

Til stede for medlemmene: Gjennom 17 år som tillitsvalgt ved Brandengen skole i Drammen har Mazhar Iqbal forstått viktigheten av tett og hyppig dialog med både medlemmer og ledelse.

01.06.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 14.06.2023

«Vær synlig og tilgjengelig» er mottoet hans, barne- og ungdomsarbeideren, som også er mangeårig styremedlem i fagforeninga. For snart to tiår siden var Mazhar Iqbal et aktivt medlem som snakket høyt om det som var viktig for de ansatte.

– Hun som den gang var mangeårig tillitsvalgt på skolen spurte meg om jeg kunne ta over. Det sa jeg umiddelbart sa ja til, sier Mazhar.

Siden har ikke det å si tydelig ifra blitt noe mindre viktig for han.

Snakkesalig

– Jeg er veldig glad i å prate. Jeg mener noe av det viktigste man gjør som tillitsvalgt er å sørge for god dialog. Du må respektere alle parter. Medlemmene har viktige rettigheter som skal ivaretas, samtidig har ledelsen sin rolle.

For selv om ledelsen har styringsrett, er Mazhars erfaring at den sjelden ­brukes. Det skyldes nettopp god dialog, mener han.

– Jeg bruker mye tid på å snakke med kollegaene mine i forkant av møter med ledelsen, og sørger for at ledelsen vet hva kollegaene mine brenner for i god tid før noe skal avgjøres. Det å være tidlig ute med god informasjon er viktig for at samarbeidet skal fungere godt.

– Du må være på

Som tillitsvalgte flest, opplever Mazhar til tider at vervet kaller også utenfor arbeidstid, og medlemmer kan ringe sent på kvelden. Sånt må man regne med, ­mener han. Tilgjengelighet er som nevnt en av hans kjerneverdier.

For å få gjennomslag i medbestemmelse har han også opprettet dialog og samarbeid med andre tillitsvalgte fra ­andre organisasjoner ved skolen.

– Det viktigste er å være til stede for medlemmene. Det motiverer meg at de opplever at rettighetene deres er ivaretatt, at de får den informasjonen de fortjener, og at du får til en løsning når de forteller om et problem.

Han viser til et eksempel: En nyansatt kollega fortalte at han hadde jobbet i ti år på en annen skole uten fast stilling. Der hadde han heller ikke blitt tilbudt medlemskap i Fagforbundet. Mazhar satte i gang vervearbeidet umiddelbart, og fortalte ledelsen om situasjonen. Fra første dag var den nye kollegaen fast ansatt i hel stilling.

– Du må være på, sier Mazhar.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?