Til hovedinnhold

Kan sjefen tilbakekalle meg fra ferie?

Sommer, sand, sol og ferie - kan sjefen gripe inn?

Sommer, sand, sol og ferie - kan sjefen gripe inn? (Foto: Fabio Camandona / Mostphotos)

Ferien er rett rundt hjørnet - her er svar på noen vanlige spørsmål om feriavvikling.

06.07.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.07.2023

Kan ferien flyttes eller avbrytes?

Ja, ferien kan flyttes både i form av frivillig ønske og pålegg.

Om endring i ferieplanen er noe arbeidstaker ønsker, er det opp til arbeidsgiver å si ja eller nei. Hvis det er arbeidsgiver som ønsker endring, er loven mer spesifikk. Tiden for ferieperiode «som arbeidstaker har mottatt underretning om» kan kun endres «hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger». Dette gjelder også dersom du allerede har gått ut i ferie. Du kan altså kalles tilbake på jobb selv om du ferierer for eksempel utenlands.

Oppsummert må følgende krav oppfylles:

  • Behovet har oppstått som følge av uforutsette hendelser
  • At du følger opprinnelig ferieplan vil skape vesentlige driftsproblemer
  • Det kan ikke skaffes stedfortreder (vikar e.l.)

At hendingene må være «uforutsette» innebærer at det ikke bare kan være dårlig planlegging fra sjefens side, men at det har oppstått noe alvorlig som vedkommende ikke kunne ha planlagt for. Om ferien skal endres, er arbeidsgiver pålagt å drøfte dette med den det gjelder. Man har da rett på at en tillitsvalgt deltar.

Ved avbrytelse har du rett på å bruke resterende feriedager ved en senere anledning.

Jeg har betalt for ferien - har jeg rett på erstatning?

Om du for eksempel bestiller flybilletter uten at du har fått godkjent ferien av arbeidsgiver, kan du ikke gjøre dette uten risiko. Frem til du har mottatt bekreftelse på når du får ferie, eller arbeidsgiver har godkjent din søknad om ferie, er det ikke sikkert at du får fri på det tidspunktet du ønsker.

Men om arbeidsgiver vil flytte ferie som er godkjent har du rett på kompensasjon for eventuelle merutgifter.

Jeg ble syk i ferien. Gir det noen ekstra rettigheter?

Ja. Både sykdom som gjør deg «helt arbeidsufør» fram til og inn i ferien og som oppstår under ferien kan gi deg rett til å spare feriedagene som rammes. Men det er da både krav om legeerklæring og tidsfrister for når du må si fra til arbeidsgiveren.

Ferieloven sier:

  • Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.
  • Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Feriedagene kan også overføres til påfølgende år, om de ikke lar seg avvikle.

Kilde: arbeidslivet.no

Se flere spørsmål og svar om ferie på arbeidslivet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?