Til hovedinnhold

Verden står overfor en sultkatastrofe uten sidestykke

Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte Fagforbundet for å gi en orientering om den utenrikspolitiske situasjonen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte Fagforbundet for å gi en orientering om den utenrikspolitiske situasjonen. (Foto: Ingunn Eriksen)

Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte Fagforbundet i dag, og trakk fram sult som en av mange utenrikspolitiske utfordringer vi nå står overfor. Krigen i Ukraina, væpnede konflikter i en rekke land samt klimaendringer gjør at flere og flere mennesker er avhengige av humanitær hjelp.

22.05.2023 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 22.05.2023

Hver eneste dag får nesten 10 prosent av jordas befolkning, altså 828 million mennesker, for lite vann. I løpet av 2023 vil hver 23. person trenge humanitær hjelp. Det er en dramatisk økning fra 2015 hvor hver 95. person trengte bistand. Verdens matvarelagre begynner å bli tomme, og også lagrene med kunstgjødsel og såkorn. Prisene har lenge vært høye, og de halvtomme lagrene presser prisene ytterligere.

– Vi står overfor en helt ny utenrikspolitisk situasjon og det var derfor nødvendig med hjelpepakke både til Ukraina og til det globale sør for de som sliter alle mest med økte matvarepriser, sa utenriksminister Huitfeldt.

 

Internasjonal fagbevegelsen har trangere kår

Et annet utviklingstrekk er økningen av totalitære regimer og ledere som går mot eget folk.

Ministeren belyste noen fellestrekk som går igjen som første tegn på denne negative utviklingen. I disse landene blir først kvinners rettigheter angrepet og svekket, typisk retten til selvbestemt abort. Skeives rettigheter blir også angrep som retten til å bestemme over egen seksualitet. Norge samarbeider derfor med kvinneorganisasjoner og skeives organisasjoner i en rekke land, som for eksempel Uganda, for å være en motvekt.

Typisk er også at regimene som beveger seg i totalitær retning, redusere retten til å fagorganisere seg, ytringsfriheten og knebler sivilsamfunnet slik at regimet ikke kan kritiseres. Det er derfor viktig å støtte sivilsamfunnet for å styrke demokratiet.

– Vi ser at i flere og flere land er det såkalte «sterke» menn. Disse «sterke» mennene egentlige svake. De er autoritære statsledere som ikke tåler kritikk og bli utfordret, men er nødt til å redusere opposisjonens evne til å kritisere makten for å beholde den. Mitt svar er nesten aldri isolasjon. Jeg tror det virker stikk motsatt, sa Anniken Huitfeldt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?