Til hovedinnhold

Ny barnebykontakt i Fagforbundet Finnmark

Sølvi Weronica Gullhag er ny barnebykontakt for Fagforbundet Finnmark

Sølvi Weronica Gullhag er ny barnebykontakt for Fagforbundet Finnmark (Foto: Privat eie)

Vi ønsker Sølvi Weronika Gullhav velkommen som ny barnebykontakt i Fagforbundet Finnmark. Hun gleder seg til å fortsette det gode arbeidet i fylket.

19.05.2023 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 19.05.2023

Sølvi har fulgt med utviklingen Finnmarkshuset i barnebyen siden det flyttet inn unger i huset i 2010. Nå er det hun selv som skal spre engasjement og kunnskap om Fagforbundets SOS-barneby som består av et stort lokalsamfunnsprogram, en grunnskole for 1850 elever, en barnehage og 12 SOS-familiehus.

 

Engasjerte ungdommer med klare mål

 

Da Fagforbundets delegasjon besøkte Finnmarkshuset i fjor høst, møtte vi ungdommer på vei inn i voksenlivet. Det er et kjennetegn for de fleste unge i SOS-familiehusene, at de har et brennende ønske om å bidra til at Angola kan løse flere samfunnsoppgaver, som å ha nok lærere og helsepersonell slik at flere i befolkningen får skolegang, utdannelse og helsehjelp.

Også i Finnmarkshuset finnes det ungdom som ønsker å utdanne seg til sykepleiere.

Finnmarkshuset i Fagforbundets SOS-barneby høsten 2022
Finnmarkshuset i Fagforbundets SOS-barneby høsten 2022 (Foto: Ingunn Eriksen)

Utfordringer i helsevesenet skremmer ikke barnebyens ungdommer

Statistikk kan hjelpe til å forstå behovet for sykepleiere i Angola. Mens det er 18.4 sykepleiere pr 1000 innbyggere i Norge (2021), så er det kun 0,4 sykepleiere pr 1000 innbyggere i Angola (2020). I følge en angolansk/portugisisk rapport fra 2023 er helsevesenet fremdeles dårlig utviklet. I tillegg mangler det utdanningsmuligheter i store deler av landet, og sykepleierutdannelser er i mange tilfeller av dårlig kvalitet.  Til tross for at det er stor sykepleiermangel i Angola, så var over 10 000 sykepleiere arbeidsledige (2019) på grunn av flaskehalser i arbeidsmarkedet og utdannelsessystemet. Ifølge rapporten er utfordringene som sykepleiere møter i jobben sin manglende utbetaling av grunnlønn, ingen overtidsbetaling, diskriminering og manglende respekt for faget sitt, manglende forfremmelsesmuligheter, matusikkerhet for skiftarbeidere, og lite bistand til bolig og transport for de som jobber i avsidesliggende områder. Det er derfor hyppige sykepleierstreiker.

Denne lange listen over utfordringer, er ikke en bremse på barnebyens unge som ønsker å følge i sine SOS-søskens fotspor og bidra til å øke antallet helsearbeidere. I Huambo finnes det universitet som tilbyr bachelor -og masterstudie i sykepleie, og oppveksten i barnebyen har vekket ønske å gi tilbake til samfunnet det de selv har mottatt av omsorg gjennom SOS-mor og barnebyens programmer. Som en 17-årig jente i Finnmarkshuset uttrykte det:

– Barnebyen har gitt meg kjærlighet, mat, klær og skolegang. Jeg ønsker å vise min takknemlighet gjennom å bety noe for andre i samfunnet. Mange mennesker er pessimistiske og har mistet troen på Angola. De har gitt slipp på håpet. De er slitne av hverdagsslitet og sier at det ikke hjelper å gjøre noe. Det er feil. Vi må ha kjærlighet til hverandre, men også oss selv. Jeg har tro på at Angola kan bli et godt land å leve i.

Et privilegium å hjelpe

Den nye barnebykontakten i Fagforbundet Finnmark har vært fast giver til barnebyen i mange år, og er en trofast giver til barnebylotteriene med sine strikkegaver.

Sølvi ønsker seg flere faste givere til barnebyen. I dag har fylket 267 medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og venner av Fagforbundet som gir fast hver måned.

– Med flere faste givere kan vi hjelpe enda flere til å få et bedre utgangspunkt i livet, tryggere hverdag, utdanning og en positiv fremtid. Det å kunne hjelpe andre som ikke har det like godt, er et privilegium som vi har og må fortsette å ha, sier Sølvi Weronica Gullhav.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?