Til hovedinnhold

Kommuneoppgjøret i gang: Krever løft for kommuneansatte

Kommuneoppgjøret 2023 er i gang!
Forhandlerne er f.v Delta-leder Trond Ellefsen, leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, leder for Akademikerne kommune, Tonje Leborg, forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, og forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord.

Kommuneoppgjøret 2023 er i gang! Forhandlerne er f.v Delta-leder Trond Ellefsen, leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, leder for Akademikerne kommune, Tonje Leborg, forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, og forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord. (Foto: Birgit Dannenberg)

LO Kommune krever økt lønn for hele laget av kommuneansatte, samtidig som de med lav lønn må få et ekstra løft. – Vi må godt over rammen fra privat sektor i KS-oppgjøret, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

27.04.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 02.05.2023

Både forventninger og krav er høye når partene i årets kommuneoppgjør samles til forhandlinger i dag. Bakteppet for lønnsoppgjøret er sterkt økende priser og renter, samtidig som rammen i frontfagsoppgjøret ble en lønnsøkning på 5,2 prosent.

Mette Nord er leder i det største forbundet i Norge, Fagforbundet. Hun er også leder av forhandlingssammenslutningen LO Kommune, som representerer mer enn 190.000 ansatte i Norske kommuner.

Kommuneansatte henger etter

LO Kommune krever at det må bli et skikkelig lønnsløft for de kommuneansatte i år, etter at de har blitt hengende etter i lønnsutviklingen de seinere åra. Mette Nord viser til at de kommuneansatte har hele LO i ryggen i dette kravet.

– De ansatte i kommunene har hatt en dårligere lønnsutvikling enn de andre, og dette kan ikke fortsette. Derfor må vi i år godt over rammen fra frontfagsoppgjøret, og sikre hele laget av ansatte økt lønn, sier Nord.

Samtidig mener hun den kraftige prisstigningen gjør det helt nødvendig å prioritere dem med lav lønn.

De med minst må få mest

– De med lave inntekter sliter mest med økte priser og bekymringer for egen økonomi. For å forhindre at forskjellene i samfunnet øker,de som har minst, få mest i årets lønnsoppgjør, Mette Nord.

Nord viser til at medlemmene til Fagforbundet og LO Kommune er svært bekymret for egen økonomi.

– Det er ikke til å leve med at lavtlønte i kommunesektoren må velge mellom et varmt måltid og eller å kjøpe nye fotballsko til datteren, sier hun.

LO-kommunes leder mener man best ivaretar en lavlønnsprofil ved at lønnstilleggene blir gitt som kronetillegg. Det er helt i tråd med det flertallet i Norge mener. I en meningsmåling som Sentio har gjort for Fagforbundet, svarer seks av ti at de mener kronetillegg er mest rettferdig, men bare tre av ti ønsker seg prosentvise tillegg i lønningene. Et klart flertall av befolkningen mener også at de med minst må få mest i årets lønnsoppgjør.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det bare skal forhandles om lønn og at alle andre bestemmelser i avtaleverket må vente til neste år. Likevel er det stor spenning knyttet til dette oppgjøret.

KS-oppgjøret er Norges største tariffoppgjør, og LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området. LO Kommune og representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?