Til hovedinnhold

Presser på for regelendring: Fagforbundets medlemmer må sikres yrkesskadeerstatning

Statssekretær Tomas Norvol, Fagforbundets advokat, Anne Gry Rønning-Aaby og Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet, møttes denne uka.

Statssekretær Tomas Norvol, Fagforbundets advokat, Anne Gry Rønning-Aaby og Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet, møttes denne uka. (Foto: Privat)

Svært mange av Fagforbundets medlemmer får avslag om yrkesskadeerstatning. Nå ønsker Fagforbundet regelendring.

21.03.2023
Sist oppdatert: 23.03.2023

- Sikkerhetsnettet i yrkesskadereglene må fungere om du blir syk eller skadet på eller av jobben din, derfor er endringer helt avgjørende å få på plass så fort som mulig. I dag ser vi alt for mange avslag, sier Ingunn Reistad Jacobsen, Leder av Yrkesseksjon Samferdsel og teknisk i Fagforbundet.

Mange faller utenfor dagens regelverk

Fagforbundet organiserer ansatte på tvers av en rekke sektorer og yrker, men de fleste medlemmene har til felles at de drifter velferdsstaten. De som tar tunge løft i helse- og omsorgstjenesten og andre tunge yrker eller ansatte i beredskapsyrker som ambulanse og brann- og redningstjenesten. Dette er yrker av stor samfunnsmessig verdi, men med høy risiko for å bli skadet eller syk på jobb.

- Medlemmene våre er helt avhengig av tryggheten for en god yrkesskadedekning dersom man blir skadet. Faktum er at disse gruppene ofte faller utenfor dagens yrkesskadebestemmelser. Det er alt for mange som skader seg på jobb, som får avslag på yrkesskadeerstatning sier Jacobsen.

Regelverket må tilpasses dagens arbeidsliv

- Det er i lovgivningen gjort unntak og avgrensninger som gjør at mange faller utenfor yrkesskadedekningen som til dels er diskriminerende. I tillegg legger rettspraksis til grunn en for høy terskel for å kunne omfattes av reglene sier advokat i Fagforbundet, Anne-Gry Rønning-Aaby.Fagforbundets mål er at våre medlemmer skal sikres mot den risikoen deltakelse i arbeidslivet innebærer, og må kompenseres hvis jobben ødelegger helsa. Fagforbundet har som målå endre folketrygdlovens generelle yrkesskadebestemmelser.

- Men vi har også forslag vi anser som viktige strakstiltak. I dag er det sånn at ansatte i ambulanse og brann- og redningstjenesten ikke er garantert yrkesskadeerstatning hvis de skader seg på øvelse. Det burde være en smal sak å gjøre noe med, forteller Jacobsen.

Denne uka møtte Jacobsen og Rønning-Aaby med statsekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet, Tomas Norvoll. Han var tydelig på at dette er en viktig sak for regjeringen og viser til at dette er nevnt som en prioritert oppgave i Hurdalsplattformen. Men flere av våre medlemmer har svært dårlig tid.

- Vi har flere krevende saker pågående. Vi har saker med brannfolk som har fått kreft og for disse er tid helt avgjørende. De kan ikke vente på et langdrygt lovarbeid, avslutter Rønning-Aaby. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?