Til hovedinnhold

KL*AR - ferdig - gå!

Tim Sørensen vil gjøre arbeidet enklere for de tillitsvalgte med klubbstyrets arbeidsrom (KL*AR).

Tim Sørensen vil gjøre arbeidet enklere for de tillitsvalgte med klubbstyrets arbeidsrom (KL*AR). (Foto: Knut Brobakken / Fagforbundet)

– Koronatida har vært veldig krevende, men også en intens læringsprosess. Nå bygger vi videre på det vi har lært, og lager framtidas verktøykasse for Fagforbundets viktigste ressurs - de tillitsvalgte.

20.03.2023 av Knut Brobakken
Sist oppdatert: 29.03.2023

Tim Sørensen formelig hopper i stolen av iver. Han kommer fra vervet som opplæringsansvarlig i Fagforbundet Pleie og Omsorg og er produkteier i KL*AR-prosjektet, som er en viktig del av den pågående digitaliseringsprosessen i  Fagforbundet. – Navnet uttales «klar», men bokstaveres KL*AR, understreker han.

Nytenkende og nyttig

KL*AR står for «Klubbstyrets arbeidsrom», og er en samling digitale verktøy som skal gjøre det enklere og mer effektivt å drive klubbarbeid som tillitsvalgt.

Et sentralt punkt er sikker og samordnet lagring av informasjon. Det stilles stadig større krav både til personvern og til mulighet for å dele dokumenter og samhandle, og KL*AR vil bli et nødvendig verktøy for tillitsvalgte i klubbene framover.

– For å få dette til, bygger vi på kjente og velprøvde verktøy som Word, Outlook og Teams, men forenklet og tilpasset våre behov. KL*AR skal lages AV tillitsvalgte og FOR tillitsvalgte - tillitsvalgte fra hele landet skal delta aktivt i utviklingsprosessen, forteller produkteieren.

For medlemmer og klubbledelse

For medlemmene skal KL*AR gjøre det enklere å gi fullmakter og sende inn nødvendig dokumentasjon. Medlemmene skal også kunne følge sine egne saker løpende og enklere følge med på hva som skjer i klubben. Klubbstyret og klubb­ledelsen på sin side vil sikre forsvarlig saksbehandling og få bedre oversikt over og kontakt med klubb- og foreningsmedlemmer.

– Et forbilde er de forbedringene som har skjedd med digitalisering av selvangivelsen. Prosessen er blitt gjort både sikrere, mer effektiv og mye enklere. Dette er grunnmålene for alt digitaliseringsarbeidet som foregår i forbundet nå og som KL*AR-prosjektet er en viktig del av. Vi vil forenkle der vi kan, slik at de tillitsvalgte får mer tid til å gjøre det de skal: Ivareta medlemmenes interesser.

Løpende leveranser

KLAR-prosjektet ble vedtatt 14. februar i forbundsstyret. Det er allerede godt i gang, og planen er å levere verktøykasse bit for bit, de første allerede til høsten.

– Da kan vi høste erfaringer og gjøre forbedringer underveis og unngår de problemene som er forbundet med gigant-IT-prosjekter. Vi koordinerer med og drar veksler på de andre prosjektene som er i gang: Ny medlemsløsning, som erstatter FANE2, og ny løsning for opplæring. Les mer om KL*AR-prosjektet på fagforbundet.no/klar.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?