Til hovedinnhold

Verdens vanndag: Rent vann kommer ikke av seg selv

Vann er verdens viktigste ressurs, men ingen selvfølge for alle.

Vann er verdens viktigste ressurs, men ingen selvfølge for alle. (Foto: High and Low)

22. mars markeres verdens vanndag. Årets tema handler om at verden må få opp farta for å oppfylle FNs bærekraftsmål om å sikre rent vann og trygge sanitærforhold til alle innen 2030. Heller ikke her i Norge kan rent vann tas for gitt. Det trengs både politisk styring og kompetanse.

17.03.2023 av Bendik Flomstad
Sist oppdatert: 22.03.2023

All sivilisasjon er bygget opp rundt tilgang til rent vann. Men på verdensbasis i dag lever milliarder av mennesker uten tilgang til dette helt grunnleggende, som er en forutsetning for å få alt fra skoler og helsetjenester, til arbeidsplasser og jordbruk til å fungere.

Årets kampanje handler om at alle må gjøre det de kan for å forvalte og ta vare på vannet, vårt aller viktigste næringsmiddel. Innbyggere, politikere og myndigheter har alle en rolle å spille, enten gjennom å begrense eget forbruk, eller å påvirke beslutningstakere til å sikre rent vann til alle.

Rent drikkevann kan ikke tas for gitt

Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med trygt drikkevann i Norge peker på at det gjøres for lite for å redusere lekkasjer og fornye vannledningsnettet. Lekkasjer gir økt risiko for forurenset drikkevann hvis trykket faller. Det øker risikoen for at innbyggerne kan bli syke. I Norge har det vært tre større sykdomsutbrudd på grunn av vannbåren smitte i senere år, det seneste på Askøy i 2019 hvor drøyt 2000 personer ble rammet. Ifølge Folkehelseinstituttet kan så mye som 4000 til 8000 sykdomstilfeller årlig skyldes smitte fra drikkevann.

Sikkerhetssituasjonen i Europa er i endring

Det er urovekkende å se hvordan russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har som formål å ramme sivilbefolkningens tilgang til vann. Produksjon av drikkevann og avløpsrensing blir også i økende grad digitalisert. Dette gir et sammensatt trusselbilde og gjør oss sårbare, noe flere hackerangrep mot norske kommuner i senere tid har vist. Sikring av digitale overvåknings- og styringssystemer, sikring mot sabotasje eller forurensning av drikkevann, i tillegg til beredskap for klimaendringer med økt fare for styrtregn, flom og tørke, gir større behov for helhetlig sikring og beredskap i vannforsyningen.

Ett eksempel på et klima- og miljøtilpasningstiltak som må koordineres bedre, er å ruste renseanleggene for bedre nitrogenrensing. Utslipp av nitrogen fra avløpsvann har en svært negativ miljøeffekt på fjordene våre. Dette må møtes med god og styrt politikk, og det haster med å utvikle og gjennomføre en nasjonal plan for renseanleggene.

Vannbransjen trenger fagfolk

Rent vann kommer ikke av seg selv. Det står en teknologisk avansert bransje og svært mange dyktige medarbeidere bak. Vi gjør saltvann til ferskvann. Vi gjør regnvann til drikkevann. Vi gjør grått vann blått. Vi renser, resirkulerer og skaper fornybar energi. Dette er ikke bare teknologi på sitt beste. Det er også teknologi på sitt viktigste.

Det er et stort behov for flere fagfolk i vannbransjen, og Fagforbundet etterlyser at flere kommuner satser på læreplasser for å sikre rekrutteringen til denne viktige sektoren som er full av spennende oppgaver. God vanndag!

Vil du høre mer om vannbransjen? Hør vår podkast om vann her. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?