Til hovedinnhold

Sjekkliste for riktig lønn

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold)

Hovedtillitsvalgt Kenneth Rasmussen i Bergen kommune har hjulpet mange medlemmer som har gått flere år med for lav lønn. Her er hans tips til hvordan du kan gjøre det samme.

16.03.2023 av André Haugen
Sist oppdatert: 28.03.2023

Tipsene gjelder for Hovedtariffavtalen i kommunesektoren (KS). Hele øvelsen baserer seg på å innhente og kontrollere et knippe dokumenter:

Arbeidskontrakter

Denne viser stilling og når de startet i jobben. Det kan hjelpe deg med å plassere medlemmet i rett gruppe i lønnstabellen i Hovedtariffavtalens kapittel 4.

Lønnsslipper

Viser stillingskode og hvilken ansiennitet den ansatte er gitt av arbeidsgiver. Dette er særlig viktig for nyansatte, ettersom stillingskoden avgjør om man starter på år 1 eller 4 på ansiennitetsstigen. Alle grupper utenom stillinger uten særskilt krav til utdanning starter på år 4.

Arbeidsattester

Dersom medlemmet har en stilling uten særskilt krav til utdanning, så skal alt lønnet arbeid med i ansiennitetsberegningen. Ellers skal tidligere arbeidserfaring være relevant for å bli med i beregningen. To år som lagerarbeider er for eksempel ikke relevant erfaring for en hjelpepleier. Det kan imidlertid for eksempel deltidsarbeid som omsorgsarbeider eller assistent. Erfaring ved bytte fra en fast stilling i kommunen til en annen gir rett til ansiennitet.

Dokumentasjon om barn, samboer eller ektefelle

Hovedtariffavtalens § 12.1.1 kan gi inntil 6 års ansiennitet for ansatte i stillinger uten særskilt krav om utdanning, dersom de har vært hjemmeværende med omsorg for barn eller annen familie, uten at de samtidig har vært i jobb eller fulltidsutdanning. I stillinger med krav til utdanning kan man få inntil 3 år for omsorgstjeneste.

Utdanning og stillingsutlysning

Ved å se på vitnemål og stillingsutlysningen kan man avdekke om vedkommende ligger i rett gruppe i tarifftabellen. Si at en utlysning av en byggdrifter-stilling har minimumskrav om fagbrev, men at også teknisk fagskole er oppgitt som relevant. Da vil en kandidat med både fagbrev og tilleggsutdanning med teknisk fagskole ha krav på en høyere stillingskode og høyere lønn enn en med kun fagbrev.

Husk også at foreldrepermisjon, verneplikt, faste deltidsstillinger og læretid regnes som ansiennitet. Sjekk tariffavtalen for begrensninger.

Feil lønn?

Selv om medlemmet har vært i jobben i flere år, er det ikke for sent å få rettet det opp. Man kan også kreve å få etterbetalt lønna man skulle hatt i åra før

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?