Til hovedinnhold

Nå blir opplæringa av tillitsvalgte fornyet

Fagforbundet fornyer opplæring av tillitsvalgte. Nå blir det mer fleksibelt, og plattformen Itslearning skal sike rett kompetanse til rett tid.

Fagforbundet fornyer opplæring av tillitsvalgte. Nå blir det mer fleksibelt, og plattformen Itslearning skal sike rett kompetanse til rett tid. (Foto: Mostphotos)

En splitter ny læringsplattform skal sikre rask og mer spisset opplæring til tillitsvalgte og verneombud. Alle tillitsvalgte vil få bruker på Itslearning i løpet av april/mai. – Vår viktigste medlemsfordel er kompetente tillitsvalgte og kunnskap er ferskvare, sier Kristine Jelstrup Thomsen, enhetsleder for tillitsvalgtopplæring i organisasjonsavdelinga.

16.03.2023 av Marianne Solem/informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.03.2023

– Endringer i arbeidslivet gjør at tillitsvalgtes hverdag preges av mange problemstillinger og utfordringer som må løses, sier Thomsen.

Derfor har Fagforbundet sett et behov for å endre opplæringa. Den nye, digitale plattformen leveres av Itslearning.

Alle kalles inn til opplæring

Alle tillitsvalgte får egen bruker i tidsrommet april-mai. Alt kursmateriell, kursbevis og ulike verktøy de tillitsvalgte trenger vil etter hvert ligge i læringsplattformen.

– Alle tillitsvalgte kalles inn til opplæring med klare tidsrammer for når opplæring skal være gjennomført. Det vil sikre at våre tillitsvalgte får riktig kompetanse til rett tid, sier Kristine.

Opplæringen deles inn i trinn 1, 2, 3, som erstatter dagens fase 1. Trinn 4 og 5 vil erstatte dagens fase 2.  Ved oppstart vil læringsplattformen inneholde trinn 1 til 3 og en ressursbank. Trinn 4 og 5 legges ut når det er klart til høsten.

Enhetsleder - Enhet for tillitsvalgtsopplæring i organisasjonsavdelingen.
Enhetsleder for tillitsvalgtsopplæring i organisasjonsavdelingen, Kristine Jelstrop Thomsen. (Foto: fagforbundet)

Opplæring for verneombud

Fagforbundet er i førersetet når det gjelder å følge opp verneombud som har medlemskap i forbundet. Opplæringa starter med en digital startpakke for å inspirere verneombudene til videre opplæring og er et supplement til den lovfestede opplæringa som arbeidsgiver er forpliktet å gi verneombudene.

– Formålet med opplæringa er å bygge videre på Fagforbundets satsing på samhandling mellom tillitsvalgte og vernetjenesten. De to rollene håndterer saker i det daglige som er sammenfallende, avslutter Kristine.

Så langt er trinn 3 testet i tre ulike fylkeskretser: Trøndelag, Agder og Oslo.

Fakta: Trinn 1-3

Trinn 1

Digital startpakke, for tillitsvalgte etter lov- og avtaleverk, for tillitsvalgte valgt etter vedtektene eller for verneombud. Flere verv= flere startpakker.

Trinn 2

Samtale med egen fagforening, individuelt eller i gruppe. Nytt verv, introduksjon av fagforeninga, plan for oppfølging, veiledning, opplæring og kontaktperson.

Trinn 3

Et fysisk kurs over 2 dager/13 timer. Egen rolle og funksjon, om fagforeninga, fagbevegelsens historie og verdigrunnlag, tariffmakt, politisk makt, yrkesfaglig makt, lover, avtaleverk og verktøy.

Trinn 4-5

Kommer til høsten.

test av Trinn 3 i Fagforbundet Agder.
Testing, testing: Fagforbundet Agder er en av tre fylkeskretser som har testet trinn 3 i den nye tillitsvalgtsopplæringa. Her deltar tillitsvalgte fra Agder Fylkesforening, Flekkefjord, Grimstad, Kristiansand, Lyngdal, Sørlandet Sykehus Arendal, Sørlandet Sykehus Kristiansand, Vennesla og Åseral - Lindesnes.. (Foto: Kristine Jelstrup Thomsen)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?