Til hovedinnhold

Barnehagedagen 14.Mars

I år arrangeres barnehagedagen 14. mars. Dette er en årlig begivenhet, som har blitt gjennomført siden 2005, for å sette søkelys på kvaliteten i norske barnehager. Årets tema er Liten og stor.

14.03.2023 av Silje Sandum – Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i PBL og Mats Monsen – Leder Fagforbundet Trondheim
Sist oppdatert: 14.03.2023

I Norge er barnehager helt fundamentale for at arbeidslivet skal fungere slik det gjør nå, og den spiller nå en stor rolle i de aller fleste barns oppvekst. De fleste barn starter i barnehagen fra de er 1 år gamle, og tilbringer store deler av sin barndom der.

I Norge er vi stolte av barnehagene våre. I og med at de er så viktige for oss, så må vi alltid vurdere kvaliteten i de; både for barna og for de ansatte. I år er overskriften for barnehagedagen «liten og stor», og ønsket er å sette søkelys på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Bemanningssituasjonen i barnehagen har to sider ved seg; hvordan det er å tilbringe såpass mange timer av sin barndom i barnehagen, men også hvordan det er å tilbringe arbeidslivet sitt der. Gjennom å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, kan man også sikre gode oppvekstsvilkår for barna. Barn trenger ro og trygghet for å utforske verden og få gode dager i barnehagen. Da trenger de også voksne som har ro og trygghet i sin arbeidshverdag.

Det har lenge blitt snakket og skrevet mye om bemanningssituasjonen i norske barnehager. Det er alt for ofte færre ansatte på jobb enn det oppleves at det trengs. De ansatte kjenner på et stort arbeidspress, noe som fører til et stort sykefravær og at flere velger å ikke jobbe heltid.

Vi så det tydelig under pandemien. Barnehagene fikk kortere åpningstid, og dermed fikk de langt tettere bemanning enn vanlig. Da kunne man dele opp i mindre barnegrupper, være tettere på barna, gi mer ro i hverdagen, gjøre flere aktiviteter, ha et tettere samarbeid med foreldrene. Det måtte en pandemi til for at resten av befolkningen skulle se det barnehageansatte hadde sagt i flere år allerede; nemlig at bemanningen i barnehagene stort sett er for dårlig. Man har ikke tid til å gi barna den ro og oppmerksomhet som man ønsker. Forskningen er krystallklar; de første åra av våre liv former oss i stor grad. Da kan de ikke være preget av stress og utrygghet.

Forskning om arbeidsliv er også krystallklar. Vi vet godt hvorfor barnehageansatte har et såpass stort sykefravær. De emosjonelle og fysiske belastningene som de ansatte står i blir for krevende i lengden.

I sommer ble vi gjort oppmerksomme på at søkertall til både barne-og ungdomsarbeiderfaget og barnehagelærerutdanningen er nedadgående. Ungdommene våre utdanner seg ikke til en yrkeskarriere i barnehagen. Det er et alvorlig signal for vårt samfunn. Vi vil ha gode barnehager, for å ha høy deltakelse i arbeidslivet og for å gi barna gode dager der.

For å gjøre barnehagen til en attraktiv arbeidsplass, både for de som allerede jobber der, og for de som er i utdanning, må barnehagesektoren preges av gode lønns- og arbeidsvilkår. Det første man da må gjøre med er å øke bemanningen. De ansatte må få muligheten til å gjøre jobben sin slik at de kan gå hjem med overskudd, og vissheten om at de ikke bare gjorde så godt de kunne i dag, men at de var tilstrekkelig og at de virkelig var der for barna. Dette vil både barna og de ansatte ha stor nytte av, og det vil gi ringvirkninger i hele samfunnet vårt.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?