Til hovedinnhold

Konferanse for alle tillitsvalgte 12. og 13.april

Arbeider

Arbeidere i alle land foren dere (Foto: Stig)

Vi inviterer til konferanse for alle tillitsvalgte 12. og 13. april i Fredrikstad. Samlingen vil foregå på Quality Hotel Fredrikstad, som ligger sentralt i byen med kort avstand til togstasjonen. Toget går fra Oslo S 12.april kl. 08:08. Vi reiser fra Fredrikstad 13.april kl. 13:39. Du må selv kjøpe billett, som blir refundert. Du får eget hotellrom. Dersom noen ønsker å dele rom, er det fint med beskjed. Du må gi beskjed dersom du har spesielle mathensyn. Meld dere på ved å sende epost til: post@fagforbundet148.no Frist for påmelding er 3. april. 2023

02.03.2023 av Stine Westrum
Sist oppdatert: 28.04.2023

I tillegg til erfaringsdeling på tvers, diskusjoner og ulike presentasjoner fra foreninga, har vi gleden av å presentere:

- Kristine Nergaard er forsker ved Fafo og har lang erfaring med å studere arbeidsmarkedet, lønnsdannelsen, tariffavtaler og arbeidskonflikter. Hun vil gi oss en oversikt over de viktigste utfordringene vi står ovenfor i norsk arbeidsliv, samt hvilken rolle tillitsvalgte har i å fremme gode arbeidsvilkår og medbestemmelse, særlig i krisetider.

- Cathrine Amundsen fra For velferdsstaten kommer. For velferdsstaten en samarbeidsorganisasjon for fagbevegelsen, frivillige organisasjoner og politiske partier som jobber for å bevare og styrke den norske velferdsmodellen. Hun vil snakke om hvordan privatisering, konkurranseutsetting og markedstenkning påvirker offentlige tjenester og ansatte, samt hvilke alternativer som finnes for å sikre kvalitet og demokrati.

- Cecilie Benneche er psykolog med lang erfaring fra både klinisk praksis og organisasjonspsykologi. Hun vil gi oss noen praktiske tips og verktøy for hvordan vi som tillitsvalgte kan håndtere stress, konflikter og vanskelige samtaler på en god måte, samt hvordan tillitsvalgte kan bidra i å fremme et godt psykososialt arbeidsmiljø.


Vi håper du har anledning til å delta på denne samlingen som vi tror vil være både nyttig og hyggelig for deg som tillitsvalgt!
Vi gleder oss!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?