Til hovedinnhold

Det palestinske folket har en ugjenkallelig rett til selvbestemmelse

FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i okkuperte palestinske områder, Francesca Albanese

FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen i okkuperte palestinske områder, Francesca Albanese (Foto: Ingunn Eriksen)

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter på okkuperte palestinske områder, Francesca Albanese, kom med klare anbefalinger til den norske regjeringen under konferansen "En palestinsk stat – 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse" som ble holdt i Oslo 9. februar i regi av Forsvar folkeretten og ICJ-Norge.

22.02.2023 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 22.02.2023

Ros og ris til Norge

Francesca Albanese har hatt en rekke møter i Oslo under oppholdet, og roser Norge for å være ett av de få europeiske landene hvor det går an å ha en åpen og god debatt om Israels ulovlige okkupasjon av Palestina og tredjestaters forpliktelser. Hun påpeker at Norge  spilte en sentral rolle i inngåelse av Osloavtalen, og senere som leder av giverlandsgruppa. Hun mener  derfor at Norge har en forpliktelse og en posisjon til å følge opp at palestinerne får oppfylt sin rett til selvbestemmelse. Ingen kan vite hvordan  fredsprosessen som startet i 1991 på Madrid-konferansen ville ha utviklet seg uten det som da ble oppfattet som Oslo-gjennombruddet, men det vi vet er at barn blir arrestert hver dag på Vestbredden, og 2 millioner er innestengt på Gazastripen. Humanitær støtte er ikke nok, folkeretten må få forrang, understreker Albanese.

 

Kravet om fredsforhandlinger, må erstattes med kravet om opphevelse av okkupasjonen

 De politiske, humanitære og økonomiske tilnærmingene som det internasjonale samfunnet, inklusiv Norge, har brukt for å håndtere den stadig forverrede situasjonen i de okkuperte palestinske territoriene, har uten unntak mislyktes. I stedet for å utfordre Israels ulovlige okkupasjon, har det internasjonale samfunnet normalisert den.

Palestinerne har en folkerettslig rett til selvbestemmelse gjennom Folkeforbundets pakt fra 1919, og deretter gjentatt i en rekke FN-resolusjoner. For at retten til selvbestemmelse skal kunne realiseres, så må det internasjonale kravet om fredsforhandlinger, erstattes med et ufravikelig krav til Israel om å avslutte okkupasjonen.  

 

Fakta på bakken er ikke til hinder for en tostatsløsning mellom Palestina og Israel

FN spesialrapportøren tar ikke stilling til en en- eller tostatsløsning, men hun er uenig i at fakta på bakken, det vil si de folkerettsstridige bosettingene og infrastrukturen, er til hinder for en tostatsløsning. En tostatsløsning kan gjennomføres ved at bosetterne gis mulighet til å fortsette å bo på Vestbredden under palestinsk styre og at palestinerne som har blitt fordrevet av bosettingene gis økonomisk kompensasjon. Uansett løsning i framtiden, så er det presserende nå, både fra et juridisk og et moralsk perspektiv, å sikre beskyttelse av palestinerne i de okkuperte territoriene. 2023 er det dødeligste året siden 2005. FN må etablere en fredsbevarende styrke for å sikre fred og sikkerhet og redusere konfliktene.

 

Don’t buy into occupation

Under sitt opphold i Oslo, har Albanese gjentatte ganger trukket fram Don’t buy into occupation-rapporten som Fagforbundet, Norsk Folkehjelp, LO og HK har bidratt til. Albaneses budskap er krystallklart: Tredjestater, inkludert Norge, er forpliktet til å se til at staten selv og private aktører ikke direkte eller indirekte medvirker  til opprettholdelsen av den ulovlige okkupasjonen og de folkerettsstridige bosettingene. Hun poengterte blant annet at Oljefondet og pensjonsfond som skal sikre framtiden for det norske folket, kan ikke være investert i selskaper som bidrar til folkeretts- og menneskerettighetsbrudd i Palestina. Investeringene fratar palestinernes deres grunnlag for en trygg framtid.

 

Les mer om Forsvar folkeretten og ICJ-Norges  konferanse 9. februar her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?