Til hovedinnhold

Når et medlem dør

Hvert år er det noen tusen medlemmer som faller ifra av naturlige årsaker. Som tillitsvalgt er det lurt å kjenne til hvilke rettigheter et dødsfall utløser for de etterlatte.

Hvert år er det noen tusen medlemmer som faller ifra av naturlige årsaker. Som tillitsvalgt er det lurt å kjenne til hvilke rettigheter et dødsfall utløser for de etterlatte. (Foto: Mostphotos / Fagforbundet)

Fagforbundet organiserer over sju prosent av Norges befolkning. Det betyr også at en del medlemmer går bort hvert år. Flere tusen, faktisk. Som tillitsvalgt er det lurt å kjenne til hvilke rettigheter et dødsfall utløser for de etterlatte. Her er sjekklista.

19.02.2023 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 09.03.2023

Et dødsfall utløser mange praktiske oppgaver, midt i en sorgperiode. Noe går av seg selv når det gjelder å avslutte et medlemskap, mens andre ordninger må man vite om for å kunne gjøre krav på dem. 

Trenger ikke avslutte medlemskapet 

Mange etterlatte tar kontakt med fagforeninga eller ringer inn til hovedkontoret for å få avsluttet medlemskapet. Det er egentlig ikke nødvendig, ifølge spesialrådgiver Morten Helland. 
– Listene våre blir jevnlig synkronisert opp mot folkeregisteret og medlemskapet avsluttes automatisk, forteller Helland.  

Morten Helland
Morten Helland (Foto: Geirmund Jor.)

Når et medlem strykes fra medlemsregisteret på grunn av dødsfall, går det ut et brev om at innboforsikringen fortsetter å løpe til 1. juli eller 31. desember (avhengig av når dødsfallet skjer). Dette for å gi etterlatte sikkerhet i tida det tar å gjøre opp boet, hvor de får minst et halvt år med fortsatt innboforsikring.

Den tradisjonsrike stønadskassa 

Det som derimot er nødvendig, er å gjøre krav på gravferdsstøtten som utløses for alle medlemmer når de går bort. Ordningen kalles stønadskassa og er en engangsutbetaling på 0,2 G (22 295 kroner,  se faktaboks om G). 

– Stønadskassa har alltid vært der, helt siden arbeiderne fikk lønningsposen i hånda og puttet noen kroner i begravelseskassa, forteller Helland. 

For gjenlevende ektefelle eller samboer er veien kort til å gjøre krav på stønadskassa. Det holder med en telefon, og man får pengene rett inn på konto. Pårørende litt lenger ut i rekka må dokumentere kravet, det vil si fylle ut skjemaet som ligger på fagforbundet.no/forsikringer. Det kan gjøres digitalt eller printes ut. 

«Mystisk» gruppelivsforsikring 

I førstelinja på Fagforbundets hovedkontor opplever de med jevne mellomrom at etterlatte ringer inn for å få ut begravelsesstøtten og oppdager at medlemmet hadde Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring, også kalt gruppelivsforsikring. Plutselig, i løpet av telefonsamtalen, blir en utbetaling på litt over 20 000 til en utbetaling på godt over 400 000.

– Nylig hadde jeg en på tråden som skulle sjekke om avdøde hadde advokatforsikring, og så viste det seg at han hadde gruppelivsforsikring. Det er jo en hyggelig overraskelse i en tung tid, forteller Morten Helland.

Mulig å melde krav for 10 år tilbake

Gruppelivsforsikringen gir en utbetaling til etterlatte på kroner 400 000. Men - den må altså gjøres krav på for å bli utbetalt. Den gode nyheten er at kravet kan meldes for så langt tilbake som 10 år. Ved et «gammelt» krav blir utbetalingen tilsvarende beløpet som gjaldt på det tidspunktet medlemmet falt ifra. Det er altså fremdeles mulig å melde krav tilbake til 2014. 

Forsikringssummen på kroner 400 000 utbetales som et engangsbeløp til gjenlevende ektefelle/samboer eller øvrige arvinger dersom medlemmet dør. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og gjelder hele døgnet. Dødsfallsforsikringen gjelder til utgangen av det kalenderåret medlemmet fyller 67 år. 

Hvordan få gruppelivsforsikring? 

Til sammen er det cirka 80 000 medlemmer som er med i Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring. Denne forsikringa tar du stilling til rett etter at du har meldt deg inn. Tilbud om å bli med i gruppelivsforsikring kommer i posten til alle nye medlemmer ca. 6-8 uker etter at de har meldt seg inn, sammen med en giro.

– Noen blir forvirret og tror de må betale den, men hvis de ikke ønsker å bli med i ordningen er det bare å kaste giroen i søpla, forteller Helland.  

Fakta:

Antall medlemmer som har gått bort i løpet av de siste fem årene

 • 2022: 4484
 • 2021: 5157
 • 2020: 4002
 • 2019: 3269
 • 2018: 2946 

G = Grunnbeløpet i folketrygden

G står for grunnbeløpet i folketrygden. Det justeres 1. mai hvert år og er per nå på 111 477 kroner. Beløpet på stønadskassen justeres etterskuddsvis den 1. januar hvert år.  

Når Fagforbundets stønadskasse gir en utbetaling på 0,2 G, utgjør det 22 295 kroner (2023).

Dette trenger etterlatte å vite

 • Medlemskapet utløper av seg selv
 • Innboforsikring fortsetter å løpe minst 6 md. etter dødsfallet
 • Gjøre krav på stønadskassa (begravelsesstøtte)
 • Sjekke om avdøde (hvis under 67 år) var med i gruppelivsforsikring 
 • Hvis yrkesaktivt medlem, sjekke om/hva tariffavtalen gir ved død

Hva må du som tillitsvalgt vite?

Den største forskjellen når det gjelder hva etterlatte kan ha krav på, er alderen til medlemmet og om hen var yrkesaktiv.

 • Ingen etterlatte behøver å avslutte medlemskapet. Det avsluttes automatisk etter at Fagforbundets medlemslister blir vasket opp mot folkeregisteret.
 • Stønadskassa må gjøres krav på. Ektefelle/samboer trenger ikke dokumentere kravet. Pårørende som ikke er ektefelle eller samboer må melde krav – det gjøres på fagforbundet.no/forsikringer.
 • Hadde medlemmet gruppelivsforsikring? Den må gjøres krav på.
 • Hvis medlemmet var i jobb, hvilke ordninger finnes i tariffavtalen ved bortgang?
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?