Til hovedinnhold

Råflott besøk på Askøy!

Fagforeningsleder Bente M. Sannes sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og leder av LO Bergen og Omland Fauzia Hussain-Wiik

Fagforeningsleder Bente M. Sannes sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og leder av LO Bergen og Omland Fauzia Hussain-Wiik (Foto: Hilde Lende Aune/Fauzia Hussain-Wiik)

Torsdag 09. februar var fagforeningen så heldig å få besøk av selveste LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Kontoret sto på hodet i dagene i forveien, for dette var stort for oss i fagforeningen.

10.02.2023 av Hilde Lende Aune
Sist oppdatert: 10.02.2023

Fagforeningsleder Bente M. Sannes satte alle hjulene i full rulle før torsdagens besøk av LO-lederen. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i Askøy kommune fikk beskjed om å rydde kalenderen, og tillitsvalgte i Kleppestø barnehage og Kleppestø sykehjem blei kontaktet og stilte villig opp for å vise rundt og snakke med LO-lederen om utfordringer og prioriteringer ved sine arbeidsplasser.

Delegasjonen fra byen besto av en flott bukett engasjerte tillitsvalgte fra Fellesforbundet, Arbeiderpartiet, Handel og kontor, LO og LO i Bergen og omland. Dagen var full av flotte arbeidsplasser på Askøy og besto av besøk hos Trigger, Framo, Meny, Kleppestø barnehage, Kleppestø sykehjem og fagforeningskontoret vårt.

Det var trangt om plassen når 16 stykker ble invitert på lunsj, men det la ingen demper på den gode fagligpolitiske praten over deilig påsmurt fra Trigger.
Bente fortalte om noen av de store oppgavene fagforeningen har vunnet og som står foran oss i året og årene som kommer.
Peggy lyttet godt, når Bente fortalte om i seieren av renholdsaken, utfordringene knyttet til heltid i skole/SFO for fagarbeidere og assistenter som vi mener blir snakket for lite om. Anbud på fellesordningen av pensjonen til ansatte i Askøy kommune hvor fagforeningen har vært en pådriver. Det blei også snakket om trepartsamarbeid, mellom tillitsvalgte, folkevalgte og arbeidsgiver i kommunen.
Hun fortalte også at det ligger en forventning til årets mellomoppgjør om å sikre hele laget reel lønnsvekst.

Ved Kleppestø barnehage var det tillitsvalgt Iselin Steen og  Yvonne Pettersen vara tillitsvalgts om sammen med noen utvalgte barn hilse delegasjonen velkommen med flagg og ballonger. Peggy spurte tillitsvalgt Iselin Steen om tillitsvalgtrollen, og Iselin snakket blant annet om jevnlige møter i nærværsutvalgene som er Askøy kommunes organisering av HMS-utvalg på alle nivå i organisasjonen. Iselin så sitt stikk og snakket om bemanningsutfordringene i barnehage og fortalte hvor stor forskjell det var under pandemien da åpningstiden ble redusert. Da var de godt bemannet gjennom hele dagen, det var mindre sykefravær og nå med full åpningstid er det vanskelig å få god nok faglig bemanning i hele åpningstiden.


Etter besøket i barnehagen tok vi turen over veien og inn på Kleppestø sykehjem. Før vi ble vist rundt på Korttids- og rehabiliterings avdelingene i 2. etasje gikk praten lett rundt bordet i kantinen om hvor skoen trykker. Fagarbeidere som ønsker å få bruke kompetansen sin, oppgavedelingen som er påbegynt med tiltak som kjøkken- og anretningshjelp (som vi forøvrig vil ha heltidsstilling til) Manglende antall plasser, utfordringen med å rekruttere fagkompetanse og det å beholde fagarbeidere når de er ferdige med lærlingtiden. Tillitsvalgt Gro M. Fauskanger ved 1A fikk fortalt leder i LO Bergen og Omland under omvisningen hvor viktig det er å bruke fagarbeideren helt ut.
Det ble snakket om at sykehjemsansatte savner å få annerkjennelse for den viktige jobben sykehjem driver med etter samhandlingsreformen. Det er ikke lenger bo og aldershjem, men avansert medisin siden pasientene ikke er ferdig behandlet når de kommer fra sykehus. Sykehusene er presset og kommunene er presset.
Vi fikk også nevnt til våre lokale politikere at vi trenger å få på plass en vikarpool i disse tjenestene.

Samme kveld var det invitert til medlemsmøte for LO medlemmer og Arbeiderparti medlemmer i rådhuset. Over en kopp kaffi og deilig kake nøt fagforeningens fremmøtte godt at vår seier i renholdsaken ble nevnt av LO-lederen.

Fagforeningsleder, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte i KS var svært fornøyd med dagen når den var over. De tillitsvalgte følte seg sett, hørt og prioritert av LOs leder.


Praten gikk lett rundt lunsjbordet på fagforeningskontoret.
Praten gikk lett rundt lunsjbordet på fagforeningskontoret. (Foto: Fauzia Hussain-Wiik)

Bente sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og hovedverneombud i Askøy kommune Inge Skogen
Bente sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik og hovedverneombud i Askøy kommune Inge Skogen (Foto: Hilde Lende Aune)

Hovedtillitsvalgt Helèn Tyrhaug, Ordførerkandidat Jannicke Clark, tillitsvalgt Iselin Steen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Hovedtillitsvalgt Helèn Tyrhaug, Ordførerkandidat Jannicke Clark, tillitsvalgt Iselin Steen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. (Foto: Bente M. Sannes)

Tillitsvalgt ved Kleppestø barnehage sammen med LO-lederen
Tillitsvalgt ved Kleppestø barnehage sammen med LO-lederen (Foto: Bente M. Sannes)

Utfordringer deles rundt bordet
Utfordringer deles rundt bordet (Foto: Fauzia Hussain-Wiik)

Omvisning ved Kleppestø sykehjem.
Omvisning ved Kleppestø sykehjem. (Foto: Fauzia Hussain-Wiik)

Hovedtillitsvalgt Hilde Lende Aune sammen med tillitsvalgt Gro M. Fauskanger
Hovedtillitsvalgt Hilde Lende Aune sammen med tillitsvalgt Gro M. Fauskanger (Foto: Fauzia Hussain-Wiik)

                                                                                                                                                    
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?