Til hovedinnhold

Godt oppmøte på årsmøte

Fagforeningsleder Bente ønsker velkommen til årsmøte 2023

Fagforeningsleder Bente ønsker velkommen til årsmøte 2023 (Foto: Fagforbundet Askøy)

Torsdag 26. januar avholdt fagforeningen årsmøte. Årsmøte er det høyeste organet lokalt for våre medlemmer. Medlemmene som møtte i Folkets hus på Askøy vedtok fagforeningens planer og budsjett for 2023.

04.02.2023 av Hilde Lende Aune
Sist oppdatert: 04.02.2023

" target="_blank" rel="noopener"> barneby i Huambo, Angola. 
Sara Bell, Fagforbundet Vestland.
Sara Bell, Fagforbundet Vestland. (Foto: Fagforbundet Askøy)

 

Årsmøte ble konstituert og  vår egen Helen Tyrhaug og Sara Bell ble referent og ordstyrer for møtet. Det ryktes at det var noe uklart mellom Bente og Sara hvem som var ordstyrer av og til men at salen tok det med godt humør.
Helen Tyrhaug og Sara Bell var kveldens dirigentbord.
Helen Tyrhaug og Sara Bell var kveldens dirigentbord. (Foto: Fagforbundet Askøy.)

Etter å ha holdt på en stund tok møte seg en fortjent pust i bakken med deilie wraps fra Trigger og noe varmt i koppen. Mange benyttet sjansen til å utveksle sine tanker med fagforeningen - noe Bente satte stor pris på.

Årsmøte behandlet alle årsmøtesakene og alle de fremlagte sakene enstemmig vedtatt. 
Denne gangen fikk også alle de fremmøtte sekk som en takk for deltakelse.
Det var et vellykket årsmøte og fagforeningstyret vil takke alle som deltok.
Sara Bell innleder for årsmøte.
Sara Bell innleder for årsmøte. (Foto: Fagforbundet Askøy)

Vi ser frem til samarbeidet med det nyvalgte styret og vil samtidig takke avgåtte for samarbeidet. 

Her kan du se valgkomiteen innstilling som ble enstemmig vedtatt av årsmøte:
 

 

Fagforeningsstyret
Verv
Navn
Velges for

Leder

Bente Margrethe Sannes

Ikke på valg

Nestleder

Eirik Nepstad

2023-2025

Kasserer

Hilde Lende Aune

2023-2025

Opplæringsansvarlig

Nina Danielsen

Ikke på valg

Styremedlem  (privat sektor)

Cathrine Alvheim

Ikke på valg

Styremedlem

Johnny Minde Eriksen

2023-2025

YHS Leder

Aud Elin Målsnes

Ikke på valg

YKKO Leder

Tove Solheim

2023-2025

YKA Leder

Helen Tyrhaug

2023-2024

YST Leder

Maritha Bendiksen

2023-2025

Ungdomsrepresentant

Simen Gumucio Larsen

2023-2025

Pensjonist/uførerepresentant

James Anthony Conway

Ikke på valg

1. varamedlem

Ann-Britt Klaussen

2023-2025

2. varamedlem

Nina Osberg Fauskanger

2023 - 2024

3. varamedlem

Venter svar/suppleres

2023-2025

 

Yrkesseksjoner og utvalg

Yrkesseksjon helse og sosial
Verv
Navn
Valgt for

Nestleder YHS

Nina Danielsen

Ikke på valg

Styremedlem

Ann-Britt Klaussen

2023-2025

Styremedlem

Irene Hanselmann

Ikke på valg

Styremedlem

Kristin Eklund

2023-2025

Styremedlem

Vibecke Laastad Andreassen

2023-2025

 

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Verv
Navn
Valgt for

Nestleder SKKO

Anne Marit Nikolaisen

Ikke på valg

Styremedlem

Cathrine Alvheim

2023-2024

Styremedlem

Johnny Minde Eriksen

2023-2025

Styremedlem

Gørill Nyvoll

2023-2025

 

Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Verv
Navn
Valgt for

Nestleder

Gunnlaug Nilsen

2023-2025

Styremedlem

Gry Hjertholm Natland

2023-2025

Styremedlem

Supleres

 

 

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Verv
Navn
Valgt for
Nestleder  Venter på svar/supleres 2023-2025
Styremedlem Venter på svar/supleres  
Styremedlem venter på svar/supleres  
Styremedlem    

 

Pensjonist- og uføreutvalget
Verv
Navn
Valgt for

Nestleder 

Siv Anne Hestnes

Ikke på valg

Styremedlem

Bente Margrethe Sannes

2023-2025

Styremedlem

Jorunn Solvang

2023-2024

Styremedlem

Supleres

2023-2025

 

Ungdomsutvalget
Verv
Navn
Valgt for

Nestleder

Tina Sandvik

2023-2024

Styremedlem

Supleres

 

Styremedlem

Supleres

 

 

Representanter til representantskapet i  Fagforbundet Vestland

Verv
Verv i fagforeningsstyret
1 representant Bente Margrethe Sannes
2 representant Eirik Nepstad
3 representant Hilde Lende Aune
4 representant Simen Gumucio Larsen
1 vara Nina Danielsen
2 vara Aud Elin Målsnes
3 vara Tove Solheim
4 vara Helen Tyrhaug
5 vara Maritha Bendiksen
6 vara Cathrine Alvheim
7 vara Johnny Minde Eriksen
8 vara James Anthony Conway
9 vara Ann-Britt O. Klaussen
10 vara Nina Osberg Fauskanger
11 vara (varamedlem 3)
12 vara Tina Sandvik
13 vara Siv Anne  Hestnes
14 vara Anne Marit Nikolaisen 
15 vara Gunnlaug Nilsen 
16 vara Nestleder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
17 vara Vibeke Laastad Andreassen
18 Vara Kristin Eklund

 

Representanter til regionskonferansene i yrkesseksjoner og utvalg,
 i  Fagforbundet Vestland

Samferdsel og teknisk

 

1 representant Yrkesseksjonsleder
2 representant Nestleder
3 representant Styremedlem
4 representant Styremedlem
Kirke, kultur og oppvekst

 

1 representant Yrkesseksjonsleder
2 representant Nestleder
3 representant Styremedlem
4 representant Styremedlem
Kontor og administrasjon

 

1 representant Yrkesseksjonsleder
2 representant Nestleder
3 representant Styremedlem
4 representant Styremedlem
Helse og sosial

 

1 representant Yrkesseksjonsleder
2 representant Nestleder
3 representant Styremedlem
4 representant Styremedlem
Ungdomsutvalget

 

1 representant Yrkesseksjonsleder
2 representant Nestleder
3 representant Styremedlem
4 representant Styremedlem
Pensjonist- og uføreutvalget

 

1 representant Yrkesseksjonsleder
2 representant Nestleder
3 representant Styremedlem
4 representant Styremedlem

 

Representanter til kontroll og revisjonskomiteen
Verv
Navn
Valgt for
1 representant Leif Sigvaldsen Ikke på valg
2 representant Håkon Andersen 2023-2025
Vara Inge Skogen Ikke på valg

 

Opplæringsutvalget
Består av opplæringsansvarlig, tillitsvalgtrepresentant og styremedlem

  Verv

Navn

Valgt for

Leder (Opplæringsansvarlig)

Nina Danielsen

 

 

Nestleder

Inge Skogen

Tillitsvalgtrepresentant

Ann-Britt O. Klaussen

Styremedlem

Cathrine Alvheim

Styremedlem

 suppleres

 

Styremedlem

 suppleres

 

 

Verveutvalget

Verv

Navn

Valgt for

Leder (nestleder i FS)

Eirik Nepstad

 

Yrkesseksjon Helse og sosial 

Aud Elin Målsnes

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Tove Solheim

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Helen Tyrhaug

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Maritha Bendiksen

Ungdomstillitsvalgt

Simen Gumucio Larsen

Pensjonist- og uføre

James Anthony Conway

 

Faglig-politisk utvalg
Består av representanter fra yrkesseksjoner og utvalg. Leder av FS er utvalgets leder.

Verv

Navn

Valgt for

Leder

Bente M. Sannes

Ikke på valg

Yrkesseksjon Helse og sosial 

Aud Elin Målsnes

Ikke på valg

Yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst

Gørill Nyvoll

2023-2025

Yrkeseksjon kontor og administrasjon

Hilde Lende Aune

2023-2025

Pensjonist og uføre

Nina O. Fauskanger

2023-2024

 

Valgkomite 2022/2023

Verv

Navn

Velges for

Leder

Inge Skogen 

 

2023-2024

 

Yrkesseksjon Kirke, kultur og oppvekst

Tove Solheim/Gørill Nyvoll

Yrkesseksjon helse og sosial

Ann-Britt O. Klaussen

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Maritha Bendiksen

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Helen Tyrhaug

Ungdomstillitsvalgt

Simen Gumucio Larsen

Pensjonist/uføre

Nina O. Fauskanger

 

Valgkomiteen ber i tillegg til dette om at årsmøtet gir fagforeningsstyret fullmakt til å supplere styrer og utvalg med de verv som ikke har blitt besatt.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?