Til hovedinnhold

Fagforbundet med klare krav etter NRK-dokumentar

NRK setter fokus på eldreomsorg i ny Brennpunkt-serie.

NRK setter fokus på eldreomsorg i ny Brennpunkt-serie. (Foto: Skjermdump fra NRK)

Del to av NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Løsningen på dette er hele og faste stillinger, og at vi får til en bedre oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundets leder, Mette Nord.

25.01.2023
Sist oppdatert: 26.01.2023

Det gjør inntrykk å se opptakene ved Furuheim sjukehjem i Larvik, som er gjort med skjult kamera, uten at de ansatte visste at de ble filmet. Det som vises, er korte snutter tatt ut av et videomateriale på mange hundre timer. Flere av de ansatte ved Furuheim sykehjem mener at hverdagen er preget av at ansatte gir omsorg og pleie til beboerne, og at dette skaper fine øyeblikk. De kjenner seg ikke igjen i det bildet som dokumentaren skaper.

Stadig sykere pasienter

Fagforbundet organiserer 180.000 helsearbeidere, og er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Hver eneste dag gjør helsearbeidere alt de kan for at pasientene skal få den pleien og verdigheten de har krav på. Samtidig ser vi en utvikling der flere pleietrengende på sykehjem må dele på færre ansatte, og at beboerne er stadig sykere. Dette blir dokumentert i NRKs dokumentar.

Mette Nord beskj
Mette Nord (Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

- Vi må sørge for er at alle får en verdig alderdom. Da trenger vi et krafttak i eldreomsorgen. Løsningen er mer heltid, bedre oppgavedeling og flere folk på jobb. Fagforbundet organiserer helsearbeidere som hver dag gjør sitt beste for å gi god pleie og omsorg, men tida strekker på ingen måte til, sier Mette Nord.

Enormt behov for flere fagfolk

I NRKs dokumentar forteller sykepleiere at de opplever å stå alene med mange oppgaver. Fagforbundet mener at løsninga på dette er en bedre oppgavedeling mellom sykepleiere og andre helsearbeidere, og at flere får muligheten til økt kompetanse.

- Skal vi løse bemanningsutfordringene framover, må vi øke kompetansen til dem som jobber i helsevesenet, styrke helseutdanninga og få flere gjennom utdanningsløpet, sier Nord.

Lederen i Fagforbundet er tydelig på at de kritikkverdige forholdene som kommer fram i NRKs dokumentarer ikke kan lastes den enkelte helsearbeider.

- Dette stikker mye dypere enn den enkelte ansatte. Det er systemet som må endres og dette er et politisk ansvar. Det er vondt som ansatt å gjøre alt man makter, men likevel ikke strekke til. Det er det mange av våre medlemmer som føler på hver dag. Nå må det en storrengjøring til i eldreomsorgen med hele faste stillinger, bedre oppgavedeling og bedre bemanning. Bare slik sikrer vi dagens og fremtidens eldre en verdig alderdom, sier Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?