Til hovedinnhold

Krever umiddelbar styrking av sikkerheten i buss

Sikkerhet for bussjåfører må bli bedre nå! Vi vil ikke vente, sier Ove Solberg under minnemarkeringen etter bussulykken i Østfold.

Sikkerhet for bussjåfører må bli bedre nå! Vi vil ikke vente, sier Ove Solberg under minnemarkeringen etter bussulykken i Østfold. (Foto: André Haugen)

– Bussene som går på norske veier har elendig sikkerhet for sjåførene. Slik trenger det ikke å være, det er verken vanskelig eller dyrt å innføre strengere krav. Det haster, det må skje nå.

17.01.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 17.01.2023

– Det har alle de store organisasjonene i bussbransjen fremmet krav om, forteller Ove Andreas Solberg som er nestleder i Fagforbundets Yrkesseksjon samferdsel og teknisk.

Han deltok i en minnemarkering i anledning begravelsen for bussjåføren som døde i den tragiske bussulykken i Fredrikstad 28. desember. Ulykken viste igjen at det er behov for å øke sikkerheten for sjåfører.

Bedre sikkerhet nå!

– Fagforbundet har arbeidet med dette spørsmålet i mange år og det er både tragisk og fullstendig uakseptabelt at dette kommer opp først når slike tragiske ulykker inntreffer, sier han.  

Derfor har Fagforbundet, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Jernbaneforbundet, Spekter og NHO Transport tatt to initiativ for å få en raskere innfasing av nytt sikkerhetsutstyr.

Standarden finnes allerede

Organisasjonene krever at bussene skal følge den internasjonale standarden UNECE R29, som stiller krav til hvor godt beskyttet sjåføren skal være ved sammenstøt. Denne standarden er i utgangspunktet laget for lastebiler, men flere bussleverandører kan tilby den i bussene sine.

– De seks organisasjonene har sendt et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård der de ber om et snarlig møte for å diskutere hva som kan gjøres for å styrke arbeidet for å øke sikkerheten for bussjåfører, forteller Ove Solberg.

Går ikke raskt nok

Kravet om R-29 er foreslått innført fra og med 1. juni 2024, og de seks organisasjonene vil ha fremskyndet denne datoen.

– Vi kan ikke vente så lenge. Halvannet år fram i tid er for lenge, sier han.

Statens vegvesens har innstilt på at det stilles krav om R-29 i alle nye busser. Det er i tråd med anbefalinger fra Staten havarikommisjon.

Et bestillerselskap som har stilt slike krav er Ruter.  I sine siste anbud krevde de at R-29 skulle være obligatorisk, men hadde i tillegg en rekke bør-krav på sikkerhetssiden.

Oppdragsgiverne må ta ansvar

De seks organisasjonene har også sendt et felles notat til alle fylkeskommunale oppdragsgivere. Der ber de om at krav om R-29 bør inngå i alle fremtidige anbud. Nye busser knyttet til nye anbud blir sannsynligvis ikke levert før andre halvår 2024 siden anbudsprosessen tar tid og det er lang leveringstid på nye busser og da vil de nye sikkerhetskravene mest sannsynlig gjelde.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?