Til hovedinnhold

Halvparten av sykefraværet i renholdsbransjen kan skyldes arbeidet

(Foto: Fagforbundet / High & Low Studios.)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) mener at en stor del av fraværet kan forebygges ved å skape et sunnere arbeidsmiljø. Verktøyet «En bra dag på jobb» kan hjelpe arbeidsplasser i renholdsbransjen med å finne tiltakene som virker.

04.01.2023 av Olav Strømmen
Sist oppdatert: 04.01.2023

Nytt verktøy for forebygging

«En bra dag på jobb» kan hjelpe arbeidsplasser med å finne de riktige tiltakene for å planlegge, organisere og utføre arbeidet på måter som kan forebygge sykefravær og frafall.

STAMI har utviklet verktøyet basert på nasjonal statistikk for arbeidsmiljø og helse, for hver enkelt bransje. Dette bidrar til at arbeidsplasser kan bruke «En bra dag på jobb» til å løse de utfordringene hver enkelt bransje opplever som viktige for deres arbeidsmiljø.

Mye fravær forårsaket av jobben

Omtrent 67.000 personer jobber som renholdere i Norge. Av disse er 72 prosent kvinner, 53 prosent jobber deltid og 43 prosent arbeider alene, melder STAMI.

Nesten halvparten (49 prosent) av de med fravær oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben. Dette er et høyt arbeidsrelatert sykefravær sammenlignet med andre bransjer i arbeidslivet.

Det arbeidsrelaterte sykefraværet i bransjen er fordelt slik:

  • 63 prosent av de med smerter i ryggen oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 82 prosent av de med smerter i nakke og skuldre oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 75 prosent av de med smerter i armene oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 61 prosent av de med smerter i beina oppgir at dette kan skyldes jobben
  • 38 prosent av de med hudplager oppgir at dette kan skyldes jobben

Finn tiltak som hjelper

Totalt taper renholdsbransjen 930.000 dagsverk i året til legemeldt sykefravær. Plagene ansatte i bransjen opplever er relatert til arbeidsmiljøeksponeringer som mulighet for faglig utvikling, mulighet til å påvirke arbeidet, støtte fra leder, fysisk belastende arbeid og vått arbeid og kontakt med rengjørings- og desinfeksjonsmidler.

Mye av dette kan arbeidsplasser i renholdsbransjen forebygge ved å jobbe med aktivt med å forbedre arbeidsmiljøet, og nettopp dette er formålet med «En bra dag på jobb».

Gjennom verktøyet får virksomheter innen ulike bransjer tilgang til informasjon som gjør det enklere å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø.

 

Kilde: Halvparten av sykefraværet i renholdsbransjen kan skyldes arbeidet (link til STAMI)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?