Til hovedinnhold

Årets renholder jobber i Sporveien Trikken

Årets renholder 2022, Zeeshan Mohammad Shafique, sammen med leder i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk nasjonalt, Ingunn Reistad Jacobsen, som delte ut prisen på vegne av Fagforbundet. Her står de foran en av Sporveiens splitter nye trikker.

Årets renholder 2022, Zeeshan Mohammad Shafique, sammen med leder i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk nasjonalt, Ingunn Reistad Jacobsen, som delte ut prisen på vegne av Fagforbundet. Her står de foran en av Sporveiens splitter nye trikker. (Foto: Fagforbundet / Olav Strømmen.)

Mandag 5. desember, på renholdernes dag, ble Zeeshan Mohammad Shafique i Sporveien Trikken tildelt prisen «Årets renholder» for 2022.

06.12.2022 av Olav Strømmen
Sist oppdatert: 07.12.2022

Tradisjon tro var hele seansen en overraskelse for prisvinneren. Men Zeeshan begynte nok å få anelse da leder i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk nasjonalt, Ingunn Reistad Jacobsen, først avslørte at hun var der for å dele ut en pris, for så å sitere fra nominasjonen:

- Vinneren ble valgt inn som tillitsvalgt i desember 2021 og etter 3 uker tok han kontakt med foreningen og ville få på plass fagbrev for sine kollegaer på trikkens vaskebane, innledet Reistad Jacobsen, før hun til slutt kunne avsløre at «Årets renholder» for 2022 var Zeeshan Mohammad Shafique.

At kollegaene i Sporveien hadde klart å holde på hemmeligheten, var det ingen tvil om.

- Dette var et sjokk, konstateterte vinneren, i det han gikk smilende ned fra podiet etter å ha mottatt diplom og gavesjekk som det synlige beviset på utmerkelsen.  

Prisen, som deles ut årlig av Fagforbundet, går til en person som i løpet av foregående år har ytt en spesiell innsats for renholdsfaget, sine kollegaer og kvalitetsutvikling av renholdstjenesten, og som samtidig er samfunnsengasjert og inkluderende.

«Renholdernes aften»

Prisutdelingen kunne med rette vært døpt «renholdernes aften», for i år måtte utdelingen legges til åtte-draget på kvelden for å sikre at vinneren og kollegaene hans kunne være til stede. Det er det en god grunn til: renholderne i Sporveien jobber nemlig om natta, og da nytter det ikke å sette opp en samling på dagtid.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) benyttet samtidig anledningen til å markere renholdernes dag, med kakemarkering og gaver til alle renholderne i Sporveien, som seg hør og bør i lokalene til verkstedenheten på Grefsen stasjon.

Til stede for å gjøre stas på årets renholder, var konserndirektør i Sporveien Cato Hellesjø. Han sparte ikke på superlativene.

- Zeeshan, i dag er alle 4000 ansatte i Sporveien kjempestolte av deg og de gode kollegaene du har, sa han med tydelig innlevelse.

- Jobben dere gjør legges merke til langt utenfor Sporveiens grenser. Jeg blir stolt og glad, for jeg tror på at tillitsvalgte gjør virksomheten bedre, og det har du, Zeeshan, virkelig bevist.

Har satt renholderne på kartet

I nominasjonen beskrives det hvordan Zeeshan etter at han fikk seg fast stilling som renholder, og som helt ny tillitsvalgt, umiddelbart mobiliserte medlemmene på arbeidsplassen til å heve kompetansen sin gjennom fagbrev. Han beskrives dessuten som en motivator for kollegaer og en inspirator for andre tillitsvalgte på dette området.

Men han har også engasjert seg for at renholderne skal bli sett og tatt på alvor av resten av organisasjonen. Zeeshan har sørget for at de øvrige i fagforeningen har fått komme på arbeidsplassbesøk på natta, for å se den viktige jobben renholderne gjør for både førerkollegaer og passasjerer.

For en yrkesgruppe som jobber natt, og da ikke er så synlig for resten av Sporveien i hverdagen, har Zeeshans engasjement på arbeidsplassen og for yrket sitt, bidratt til både økt yrkesstolthet og anerkjennelse.

En utrolig viktig jobb

Ingunn Reistad Jacobsen ga honnør til den 26 år unge vinneren for arbeidet med kompetanseheving.

- Tenk om alle var like ivrig som deg i tjenesten! For Fagforbundet er fagbrev og det å øke fagkompetansen utrolig viktig. Her har du gått foran, konstaterte hun.

Hun trakk også fram den samfunnskritiske funksjonen renholderne har.

- Renhold er en utrolig viktig jobb. Dere gjør det kanskje viktigste helsefremmende arbeidet som finnes, avsluttet Reistad Jacobsen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?