Til hovedinnhold

Forlik får ned forskjellene

Leder i Fagforbundet tilstede under framleggelsen av årets statsbudsjett.

Leder i Fagforbundet tilstede under framleggelsen av årets statsbudsjett. (Foto: Fagforbundet / Lars Helgerud)

– Et budsjett for å redusere forskjeller, og som vil trygge vanlige arbeidsfolk, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord om forslaget til statsbudsjett som regjeringspartiene har blitt enig med SV om.

29.11.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 01.12.2022

– SV har sammen med regjeringa gjort nødvendige justeringer for å hjelpe de med minst, og de som merker det som mest når prisene øker, sier Nord.

De foreslår å øke pensjonsnivået for enslige, øke bostøtta og økning av barnetrygda for enslige forsørgere. Og de har fått fjerna kuttet i dagpengeordninger slik at opptjeningstida fortsatt er tre, og ikke ett år.  

I tillegg til flere økonomiske tiltak for å hjelpe de med minst så foreslår partiene også viktige sosiale tiltak for å utjevne forskjeller, slik som innføring av 12 timer gratis SFO for 2. klassinger. 

Fornøyd med utflyttingsskatt

Nord er glad for at samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har kommet med det som fortsatt er et ansvarlig budsjett, men med en enda sterkere omfordelende profil som ivaretar de med minst.

– Det viktigste for Fagforbundet er fortsatt at medlemmene ikke opplever en forverring av den økonomiske krisen som mange står i med økte priser og stigende renter, sier Nord.

Fagforbundets leder er fornøyd med at det nå innføres en utflyttingsskatt for milliardærer som vil ta med formuene ut av landet, samtidig som regjeringa øker bistanden til verdens aller fattigste.  

Da regjeringas forslag til statsbudsjett ble lagt fram tidligere i høst sa forbundslederen at tryggheten til vanlig arbeidsfolk ble prioritert.

Bruke kompetansen på å bygge ny industri

Nord synes det er bra at SV har fått gjennomslag for at neste runde med utlysninger av letelisenser for olje og gass, kalt 26. konsesjonsrunde, blir utsatt til 2025.

– Dette er et veldig godt forlik. Det er ikke bare riktig, det er helt nødvendig at vi utsetter den 26. konsesjonsrunden. Nå har FN varslet at det er kode rød i klimapolitikken flere ganger, og i år har vi sett de alvorlige konsekvensene av klimaendringene over hele verden. Det er tid for at Norge og andre land gjør mer for å redusere utslippene, og da er dette et viktig skritt på veien, sier Nord.

Nord er samtidig opptatt av at Norge må bruke den kompetansen vi har fått gjennom olje- og gassaktivitet til å bygge ny industri og produsere grønn energi.

– Vi er avhengig av at leverandørindustrien og verftsarbeiderne bidrar aktivt i den nye satsinga på havvind og annen, grønn industriutvikling. Da kan vi ikke risikere at næringa er bundet opp til store oppdrag til nye olje- og gassfelt, mens det blir mangel på arbeidsfolk i de nye, grønne næringene, sier Nord.

Forrige uke kom Høyre med sitt alternative budsjett. Fagforbundets nestleder, Odd Haldgeir Larsen sa at dersom det hadde blitt vedtatt ville det vært en katastrofe for ansatte i offentlig sektor, trygda og syke.  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?