Til hovedinnhold

Valgkomiteen

Føtter og hender

Føtter og hender (Foto: Pixabay)

Kunne du tenke deg et verv i Fagforbundet?

25.11.2022
Sist oppdatert: 25.11.2022

SPENNENDE TILLITSVERV SKAL VELGES I FAGFORBUNDET

Å være styremedlem i en fagforening er givende arbeid! Gjennom full opplæring vil vi lære deg hvordan et styre jobber, gi deg innsikt i sammenhengene i arbeidslivet og hvordan du kan være med å påvirke. Høres det interessant ut? Er du engasjert og opptatt av fagforeningens oppgaver? I så tilfelle kan DU være den personen vi søker. Som en del av styret er du Fagforbundets ansikt utad og har en viktig og ansvarsfull posisjon.

For perioden 2023-2025 er følgende tillitsverv på valg: Leder, Opplæringsansvarlig, Sekretær, Seksjonsleder Helse og Sosial, Seksjonsleder Kontor og Administrasjon og Ungdomstillitsvalgt. Kort beskrivelse av vervene:

LEDER Leder fagforeningen i samsvar med vedtekter og prinsipp/handlingsprogram. Har hovedansvar for alt arbeidet i foreningen. Planlegge, innkalle og lede til styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Skal sørge for at alle i styret fungerer i forhold til sine verv. Kontaktperson overfor forbundet. Har et spesielt ansvar for å sikre at fagforeningens har rutiner og planer for alle ansvarsområder, herunder verving av medlemmer. (Honorar: 65 000,-)

OPPLÆRINGSANSVARLIG Foreslå og planlegge organisatorisk opplæring i egen fagforening og kartlegge hvilke kurs medlemmene ønsker Distribuere organisatoriske kurs og konferansetilbud ut til medlemmene. Samarbeide med styret om utarbeidelse av planer for organisatorisk opplæring. Informere tillitsvalgte om opplæringstilbud som kommer til fagforeningen (Honorar: 15 000,-)

SEKRETÆR Føre protokoll på styremøter og medlemsmøter. Sende referat fra møter til alle arbeidsplasser. Bistå i skriving og utsendelse av saksliste til møter. Bistå i arbeidet med årsberetning. (Honorar: 20 000,- )

SEKSJONSLEDER HELSE Skal lede yrkesseksjonen og yrkesgrupper i henhold til fagforeningens målsettinger og i tråd med forbundets vedtekter. Skal samarbeide med tillitsvalgte etter avtaleverket i yrkesfaglige saker, bidra med yrkesfaglig argumentasjon og samarbeide med opplæringsansvarlig om opplæring for medlemmene i yrkesseksjonen og yrkesgruppene. (Honorar: 15 000,-)

SEKSJONSLEDER KONTOR OG ADMINISTRASJON Skal lede yrkesseksjonen og yrkesgrupper i henhold til fagforeningens målsettinger og i tråd med forbundets vedtekter. Skal samarbeide med tillitsvalgte etter avtaleverket i yrkesfaglige saker, bidra med yrkesfaglig argumentasjon og samarbeide med opplæringsansvarlig om opplæring for medlemmene i yrkesseksjonen og yrkesgruppene. (Honorar: 15 000,-)

UNGDOMSTILLITSVALGT Skal arbeide for lærlinger, elever, studenter og unge mennesker generelt og representere foreningen på møter og konferanser som angår unge. Ha møter/sammenkomster med unge medlemmer, holde kontakt med unge arbeidstakere og lærlinger/studenter og følge opp handlingsplan i forhold til ungdom. (Honorar: 7 500,-)

Meld din interesse til valgkomitéen og si litt om din bakgrunn og hvorfor du ønsker å bli med. Ønsker du mer opplysninger om hva vervet innebærer kan du ringe valgkomitéens leder Odd Bjørn Kolbeinsen på mobil: 913 76 116 for en prat. Innen 08.12.22

Valgkomitéen trenger også en ungdomsrepresentant. Vi hører gjerne fra deg 😊

Mvh. valgkomitéen:

Odd Bjørn Kolbeinsen (P)
Aksel Hevrøy (YST)
Linda D. Høines (YKA)
Solveig Thomsen (YHS)
Monica A. Simonsen (YKKO)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?