Til hovedinnhold

Sammen i kampen mot sosial dumping

Næringsminister Jan Christian Vestre, leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon Trond Finstad og fylkesråd for finans og administrasjon i Viken Edvin Søvik.

Næringsminister Jan Christian Vestre, leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon Trond Finstad og fylkesråd for finans og administrasjon i Viken Edvin Søvik. (Foto: Steinar Ottesen)

Regjeringa og Fagforbundet er enige om at Norgesmodellen blir et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping. Nå har arbeidet startet og det gjøres side om side.

14.11.2022
Sist oppdatert: 23.11.2022

Det vil snart være kommunale, regionale og nasjonale arbeidsmodeller for innkjøp av varer og tjenester i det offentlige. For mange tillitsvalgte vil dette bety flere verktøy for å hindre sosial dumping.

– Det offentlige som innkjøper skal fremme et seriøst arbeidsliv, og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er det som er formålet med Norgesmodellen, næringsminister Jan Christian Vestre.

– Vi ser dessverre at det fortsatt er problemer med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i norsk arbeidsliv. Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for over 650 milliarder kroner i året. Det ligger en betydelig makt i disse innkjøpene til å påvirke forholdene i arbeidslivet gjennom å stille krav overfor leverandører til det offentlige. Samtidig som at en må kontrollere og følge opp leverandørene, sier Vestre.

Norgesmodellen må ikke bli for enkel

Fagforbundet er positive til Norgesmodellen. Det er viktig at modellen ikke blir for enkel. De lokale modellene, som Oslo-modellen har vist seg å fungere svært godt, og Fagforbundet mener at Norgesmodellen må inneholde krav på lik linje som de lokale modellene.

– Krav som faste stillinger, høy stillingsandel, trygge arbeids- og lønnsvilkår, bruk av lærlinger og fagarbeidere vil gi et bedre rammeverk for våre medlemmer som jobber med innkjøp, samt bedre vilkår for våre medlemmer som er ansatt hos leverandører og oppdragstakere, sier Trond Finstad.

– Vi står sammen med regjeringa i kampen mot sosial dumping. For å lykkes trenger vi et godt trepartssamarbeid og det har vi fått med dagens regjering. Dette er nok et eksempel på det, sier leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet.

Viken viser vei

I 2021 innførte det rødgrønne fylkesrådet i Viken sin egen arbeidslivsmodell som har fått navnet Viken-modellen. Målet er å bekjempe det useriøse arbeidslivet i landets mest befolkede fylke.  

– For Arbeiderpartiet og fylkesrådet har det vært viktig å innføre Viken-modellen for å bekjempe det useriøse arbeidslivet, sosial dumping og svart økonomi. Det er i Østlandsområdet dette er det største problemet. Derfor er det viktig at det ikke finnes noen frifylker eller frikommuner for bedrifter om ikke vil gi folk skikkelige lønns- og arbeidsforhold, sier Edvin Søvik som er fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylke

– Viken-modellen skal sørge for at det er de seriøse bedriftene som vinner anbudene om bygge- og anleggsprosjekter i Viken. De som har skikkelige lønns- og arbeidsforhold, benytter lærlinger og ansetter fagarbeidere. Skal vi gjøre det attraktivt for norske ungdommer å velge en yrkesvei innen byggebransjen, må de få skikkelig betalt, sier Søvik.

Næringsministeren kommer til å hente inspirasjon fra de gode lokale arbeidslivsmodellene.

– Vi skal bygge på de gode lokale seriøsitetsmodellene som finnes for eksempel i Oslo, Viken og Skien, sier Vestre.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?