Til hovedinnhold

Ny veiviser for Fagforbundet

landsmøtet - Helene Skeibrok

landsmøtet - Helene Skeibrok (Foto: Werner Juvik)

Blant de mange sakene landsmøtet behandlet var også vedtak av Fagforbundets nye prinsipp- og handlingsprogram. Det nye programmet skal være veiviser og rettesnor for Fagforbundets arbeid de kommende tre årene, fram til neste landsmøte.

07.11.2022 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 01.12.2022

Fagforbundets nyvalgte nestleder Helene Skeibrok ledet redaksjonskomiteen under landsmøtet. Det er en komite som ser på forslaget til nytt prinsipp- og handlingsprogram og forslagene til endringer som kommer opp under landsmøtet.

Speiler alle samfunnsområder

 – Jeg mener vi har fått et godt nytt program som tydelig viser hva står for og hvordan vi skal jobbe for å nå disse målene fram mot neste landsmøte om tre år. Programmet har kapitler om tariff og pensjon, klima og miljø, likestilling, arbeidsmiljø og en rekke andre helt sentrale saker for Fagforbundet, sier hun.

Hun legger til at det vil føre for langt å trekke alle gode vedtak som landsmøtet gjorde.

Opptjening av pensjon for alt man jobber

 – Jeg vil anbefale alle medlemmer, og i alle fall tillitsvalgte til å lese gjennom prinsipp- og handlingsprogrammet. Det er nyttig og givende lesning, mener hun. Når hun skal nevne noen saker som kom inn og som hun er spesielt glad for nevner hun blant annet at landsmøtet vedtok å jobbe for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse må styrkes for å sikre arbeidstakernes bedre vern, slik at de bedre ivaretar blant annet AFP og pensjon.

Pensjon er selvsagt viktig. Fagforbundet mener at alle må sikres en god og verdig pensjon, uavhengig av aldersgrenser. Fagforbundet legger til grunn at det i framtida vil være viktig å sikre gode ordninger for særaldersgrenser.

– Jeg er glad for at landsmøtet vedtok å jobbe for at all inntekt skal være pensjonsgivende.

På lag med barna

Helene Skeibrok legger til at det er viktig for Fagforbundet å ha et eget blikk på barn og unge. Hele laget rundt barna og elevene i oppvekstsektoren må styrkes, blant annet med flere fagarbeidere. Det må legges til rette for at alle barn og unge kan være aktive på ulike kultur- og fritidsarenaer, at disse tilbudene blir lovpålagte og at de ansatte får tilbud om kompetanseutvikling.

– Jeg tenker også at det er viktig at vi Barn og unge med særskilte behov må ha tilstrekkelige ressurser både på skolen og i SFO, sier hun.

Les og bli vis

Hun ler litt. Prinsipp- og handlingsprogrammet har politikk for praktisk talt alle samfunnsområder. Derfor blir det vanskelig å trekke fram enkeltsaker, men jeg er likevel glad for at landsmøtet vil arbeide for god infrastruktur som stimulerer til verdiskapning og bosetting i distrikta, herunder Nord-Norgebanen.

Mitt beste råd er å sette seg ned å lese. Du finner det lett på Fagforbundet.no, avslutter hun.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?