Til hovedinnhold

Tillitsvalgtkonferansen 2022

Stolt Tillitsvalgt

Stolt Tillitsvalgt (Foto: Fagforbundet)

Gode kamerater, som en del av tillitsvalgtuke ønsker Fagforbundet Tromsø inviterer alle tillitsvalgte til tillitsvalgtkonferansen 2022. Tillitsvalgtkonferanse er en dag for å sette ekstra søkelys på alle våre dyktige tillitsvalgte. Konferansen er en av våre viktigste arenaer for tillitsvalgtes nettverksbygging og faglig påfyll, sier fagforeningsleder Reinaldo Montalvao.

12.10.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 12.10.2022

TILLITSVALGTKONFERANSE 2022 - SAMMEN ER VI STERKERE! 

 

Fagforbundet Tromsø inviterer alle tillitsvalgte til konferanse 31.10.22 kl.09:00 - kl.15:30  

Sted: Radisson Blu Hotell, adr. Sjøgata 7, 9259 Tromsø    

 

Program

Åpning

Fagforbundet Tromsøs organisasjonsstruktur

Leder, Rådgiver (privat sektor) og Hovedtillitsvalgte (KS) i Fagforbundet Tromsø

Presentasjonsrunde av tillitsvalgte

Pause

Viktigheten av tillitsvalgte på arbeidsplassen

v/ Reinaldo Montalvao - leder Fagforbundet Tromsø

Perspektivmelding for Tromsø kommune

v/ Christine Vatne – Samfunnsplanlegger i Tromsø Kommune

 Lunsj

 Faglig politisk samarbeid

v/ Gunn Elin Høgli – Spesialrådgiver avd. politikk og samfunn i Fagforbundet

Pause

 Motivasjon og Arbeidsglede

v/ Bjørg Flasten – Foredragsholder  

Avslutning

 

Påmelding sendes på mail til avd177.leder@fagforening.fagforbundet.no innen fredag 28.10.22 

 

Vi håper du har mulighet til å møte oss! 

SAMMEN ER VI STERKERE!

FAGFORBUNDET TROMSØ  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?