Til hovedinnhold

Vi trenger nye prøvenemndsmedlemmer!

Rogaland fylkeskommune skal sammen med partene i arbeidslivet rekruttere og oppnevne medlemmer til prøvenemnder for perioden 01.01.2023 – 31.12.2027. Vervet som prøvenemndsmedlem gjelder for perioden som er nevnt ovenfor. Prøvenemndene vil også fungere som yrkesutvalg.

11.10.2022
Sist oppdatert: 11.10.2022

Forslagene skal sendes direkte til Fylkeskommunen. Se lenke nederst i brevet.
For de nye fagene skal prøvenemndene oppnevnes for perioden 01.08.2022 – 31.12.2027
1. Hvor mange medlemmer trenger vi?
I Rogaland vil vi ha behov for ca 1050 medlemmer fordelt på 119 fag


2. Hvilke kvalifikasjoner er nødvendige?
Kvalifikasjoner vedtatt i Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland 31.08.2022:
• formell kompetanse i faget (fagbrev/beslektet fagbrev/annen relevant utdanning)
• oppdatert arbeidserfaring i faget
• god kompetanse på digital kommunikasjon og dokumenthåndtering
• gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon og dokumentasjon
• gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter (med bedrift, kandidat og øvrige medlemmer i nemnda)
• kunnskap om og forståelse for gjeldende læreplaner og lov/forskrift
• aksept fra arbeidsgiver til å delta i prøveavvikling og kurs
• forpliktelse til å gjennomføre kurs for prøvenemnder
• normalt ikke ha vært med mer enn 3 hele perioder fra tidligere (12 år)

3. Hvordan kan jeg melde inn forslag?
Forslag sendes inn fortløpende: 

4. Hvem kan jeg kontakte i Rogaland fylkeskommune hvis jeg har spørsmål?
-Åshild Råd, E-post: aashild.raad@rogfk.no 
-Helene Berg Freysdottir, E-post: helene.berg.freysdottir@rogfk.no
-Håvard Dahle, E-post: havard.dahle@rogfk.no

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?