Til hovedinnhold

Invitasjon til webinar om Hverdagsøkonomi – Tips & råd

Hva brukes det penger på

Hva brukes det penger på (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet Innlandet, Fagforbundet Nordland, Sparebank1 Østlandet og LOfavør inviterer til webinar om Hverdagsøkonomi – tips og triks

11.10.2022 av Torgunn Gunnarsen
Sist oppdatert: 11.10.2022

Hverdagsøkonomi – tips og triksTid:    •       26. oktober klokken 18:00 – 19:30•       9. november klokken 18:00 – 19:30Tema:                  •       Hverdagsøkonomi –ta kontroll på økonomien•       Hva brukes det penger på•       Hvor kan man spare / evt. Utsette•       Hvor skal man ikke spare•       SløsekalkulatorInnledere: Sparebank1 Østlandet / LOfavør•       Rådgivning i bank•       Hva kan banken hjelpe deg med?•       Medlemsfordeler –penger å spare•       Medlem vs. ikke medlem

Lenken åpner ca. 15 minutter før start.

Lenke til webinaret : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzVlZDEyNTctNjU4ZS00NzllLTg1NTktMjA0N2RhMjUxMjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e4184b6d-bcdb-42c7-84cd-5cd5a765d65b%22%2c%22Oid%22%3a%22d980dce8-4d8d-4914-a227-6b89bcbf07be%22%7d

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?