Til hovedinnhold

Det er på høy tid å anerkjenne ledelse som fag.

studenter læring utdanning universitet skole elev illustrasjon

studenter læring utdanning universitet skole elev illustrasjon (Foto: Mostphotos)

Vi må ha fokus på at ledelse i seg selv er et eget fagfelt, det er ikke en del av en annen fagutdanning. Det er ikke automatikk i at du får utdannelse innenfor ledelse når du tar en annen fagutdanning.

29.09.2022 av Sissel-Anne Clausen
Sist oppdatert: 29.09.2022

I fagfeltet ledelse inngår det kjennskap til lovverk, samhandling med tillitsvalgte, oppfølging av arbeidstakere, blant annet sykemeldinger og samhandling med NAV i disse situasjonene. Det er derfor viktig at man har kompetanse til å kunne utføre disse oppgavene.

I rekruttering av ledere er det viktig at de som rekrutteres har ledelsesfaget med seg. Vår påstand om de tre beste lederne: Den beste kompetansen ligger hos en som har kompetanse i faget til de den skal lede og ledelse som fag. Så kan man også finne meget god kompetanse i erfaringsbasert ledelse og faget til dem man skal lede. Så har man lederen som kan ledelse og har kompetanse innenfor dette, men kanskje ikke kan faget til de den skal lede, og dette er også bedre enn å ha en leder som kan faget, men ikke har kompetanse i ledelse som fag. Kompetanse i ledelse som fag, enten formell eller erfaringsbasert er mer nødvendig enn å kunne faget du skal lede i, dette fordi de ansatte kan faget sitt og man kan bruke dem som rådgivere dersom det er faglige utfordringer som skal løses.

 

I ledelse må vi ha et fokus på oppgavedeling. Hvilke oppgaver skal løses og hvem skal løse dem. Å kartlegge hva en leder faktisk skal gjøre. De aller fleste ledere vil ha oppgaver som ikke innebærer å ha kompetanse innenfor faget til de den skal lede, men kompetanse i faget ledelse. Vi må slutte å skape ledere som mislykkes. Det er alt for mange av disse tilfellene, og vi vil påstå at dette har mye å gjøre med at det rekrutteres ledere som er kjempedyktige i faget sitt, men ikke har kompetanse eller erfaring som ledere. Dette sliter folk ut og fører til en enorm «turnover» på ledere.

 

Det er viktig for Fagforbundet å organisere ledere. For det første så er ledere også arbeidstakere, med utfordringer og behov for støtte og bistand i arbeidsforholdet. Ofte kan man tenke på ledere kun i sin rolle som arbeidsgiver, men ledere – enten det er en renholdsleder, kontorleder, SFO-leder eller leder på Nav, så er ledere også i en arbeidstakerrolle.

det andre har ledere en sterk påvirkningskraft og er sentrale kulturbærere for arbeidsmiljø, utvikling av medarbeidere, - og sist, men ikke minst - tjenestene som leveres til oss alle. Det er derfor viktig at Fagforbundet påvirker og bidrar til trygge og dyktige ledere innen alle våre yrkesgrupper.

Det argumenteres ofte med at det er viktig at vedkommende som skal være leder har lang utdannelse, og gjerne høyere utdannelse for å ha autoritet og respekt, men det er ikke autoritet i faget den skal lede som er viktigst, det er autoritet i faget ledelse som er viktigst.

Det er på høy tid å anerkjenne ledelse som et eget fag og sørge for at vi rekrutterer gode ledere og sørger for at de har det som trengs for å kunne lykkes i jobben som leder!!

Guro Myklebust

Leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Fagforbundet Nordland.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?