Til hovedinnhold

Bli med i 8. marskomitéen

Anna Elisabeth Uran, 2. nestleder i Fagforbundet Oslo knytter neven for like rettigheter.

Anna Elisabeth Uran, 2. nestleder i Fagforbundet Oslo knytter neven for like rettigheter. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

Kampen fortsetter. 8. marskomiteen ser etter folk til nytt arbeidsutvalg.

28.09.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 28.09.2022

Bli med i arbeidet for å markere kvinnedagen 8. mars i Oslo. Kvinnekamp er like viktig som før. Internasjonalt, eller i vårt eget nærområde, blir tilkjempete rettigheter utfordret eller fjernet.

Frist for påmelding er 19. oktober

Sesongens første møte i 8.marskomitéen blir 9. november kl. 18.00 i Mariboes gate 13. På møtet skal det velges et nytt arbeidsutvalg for 8.marskomitéen 2023. Fristen for påmelding er 19.oktober.

For å kunne delta på møtet må du melde deg på i dette skjemaet.

Slik fungerer 8. marskomiteen

Komiteen fungerer som åpne komitemøter. Personer med engasjement for kvinnekamp og kvinnesak kan delta. De som definerer seg som kvinner har tale-, forslags- og stemmerett.

Her kan du lese komitéens vedtekter.

Bli med i arbeidsutvalget

Ønsker du å stille til arbeidsutvalget? Arbeidsutvalget består vanligvis av rundt 6-9 representanter fra ulike organisasjoner fra kvinne- og fagbevegelsen. Det er også mulig å stille på vegne av seg selv uten å representere en organisasjon eller tilsvarende. Arbeidsutvalget gjør alt arbeidet mellom møtene i komitéen. Dette innebærer ca. to månedlige møter fra og med november til 8.mars. Å søke om nødvendige tillatelser og  økonomisk støtte. Å følge opp sosiale medier.  Å bestemme appellanter.  Å svare på henvendelser fra media.  Mobiliseringsarbeid.  Gjennomføre komitemøter for å få innspill og sørge for bred forankring med mer.

Hvis du ønsker å stille til arbeidsutvalget må du sende en e-post til 8.marskomiteen@gmail.com Skrive kort om hvem du er og hva du kan tenke deg å bidra med i arbeidsutvalget.

Fristen for å stille til arbeidsutvalget er 19.oktober.

Vennlig hilsen arbeidsutvalget til 8.marskomitéen i Oslo

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?