Til hovedinnhold

Vi krever politisk kontroll over krafta og strømprisene!

Fagforbundet Tromsø tok fram fane sin og har vært med på markering for å støtte aksjon som krever politisk kontroll over krafta og strømprisene!

Fagforbundet Tromsø tok fram fane sin og har vært med på markering for å støtte aksjon som krever politisk kontroll over krafta og strømprisene! (Foto: Fagforbundet Tromsø)

Fagforbundet Tromsø tok fram fane sin og har vært med på markering for å støtte aksjon som krever politisk kontroll over krafta og strømprisene!

20.09.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 20.09.2022

Gode fagforeningskamerater i LO og industriaksjonen!

Kampen fagbevegelse tar nå har stor betydning for hele arbeidsklassen og  samfunnet!

Ta stillingen til hvem du er...
Hvem er det vi kan takker for velferdsstaten vår
Aktivister og fagforeninger har kjempet i mange år
Ta stillingen til hvem du er!
 

Norge har med de to nye utenlandskablene til utlandet økt overføringskapasiteten til med mer enn halvpartene av landets strømproduksjon. Vi knyttes til et europeisk strømmarked med langt høyere priser og helt uten politisk kontroll. Krafteksporten under tørkesommeren brakte fyllingsgraden i vannmagasinene langt under normalen.

Strøm har blitt en del av spekulasjonsøkonomien. Kraftselskapene tjener gode penger, mens vi alle taper. Økt strømpris forsterker fattigdom og forverrer økonomien til alle i samfunnet.

Norges unike kraftsystem er finansiert av det norske folk siden 1905!

Vannkrafta har vært strategisk samfunnsressus som har kommet folk, kommune og næringslivet til gode på linje med vann, vei og avløp. 

Nå tar kraftaprodusentene i Norge opp til 30-40 ganger så mye betalt som de 12 øre kilowatten som krafta i snitt koster å produsere. Målet med utenlandsklabene er at kraft skal flyte uhindret i Europa of prissettingen skal skje der betalingsviljen er høyeste. Taperne er husholdningene, kommuner, næringslivet og grunnlaget for ny verdiskaping i Norge.

Vi må ta tilbake den politiske kontrollen over strømmen og strømprisene!

FAGFORBUNDET TROMSØ

- Dagens situasjon er ikke bærekraftig, verken for husholdninger, kommuner, industri eller næringsliv. Strøm har blitt en del av spekulasjonsøkonomien. Kraftselskapene tjener gode penger, mens vi alle taper. Økt strømpris forsteker fattigdom og forverrer kommuneøkonomien. Politikere må få til en ordning som folk i Norge kan leve med, sier leder i Fagforbundet Tromsø Reinaldo Montalvao.
 
 
 
 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?