Til hovedinnhold

Den neste store reformen i offentlig sektor

Tillitsreformgruppa i Fagforbundet var nylig hos Sporveien, en virksomhet med lang tradisjon for tillitsbasert partssamarbeid.

Tillitsreformgruppa i Fagforbundet var nylig hos Sporveien, en virksomhet med lang tradisjon for tillitsbasert partssamarbeid. (Foto: André Haugen)

Tillitsreformen handler om innbyggerne, de ansatte og hvilke prinsipper som skal være ledende i offentlig sektor. – Målet vårt er å skape en offentlig sektor hvor kvaliteten på velferdstjenestene er det aller viktigste, sier Odd Haldgeir Larsen.

19.09.2022 av Steinar Ottesen
Sist oppdatert: 22.09.2022

I flere tiår har markedsprinsipper, såkalt «New Public Management» vært rådende for å effektivisere offentlig sektor. Jaget etter innsparinger går foran kvaliteten på tjenestene, og mer og mer rapportering erstatter tillit til at de ansatte kan gjøre jobbene sine. En tillitsreform med rot i trepartssamarbeid mellom politikere, ledere og de ansatte vil gjøre at vi kan gå bort fra markedstenkningen i offentlig sektor å heller bruke tiden på inbyggerne og tjenestene.

– Ved å gi offentlig ansatte mer tillit og mulighet til å bruke sin faglige kompetanse kan vi skape enda bedre helsetjenester, eldreomsorg og oppvekstsvilkår ute i lokalsamfunnene våre, sier nestleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen.

– Dette skal endre tilbudet til innbyggerne, brukerne og eleven. Et møte mellom helsefagarbeideren i hjemmetjenesten og brukeren kommer til å bli bedre når det ikke er styrt av et skjema med eksakte minutter for hva du skal bruke tiden på, men at det heller blir fokus på brukerens behov. I skolen må lærerne og assistene få lov til å tenke selv. Være tettere på. Ta avgjørelsene selv, og ta i bruk egen faglighet. Det er tillitsreformen i praksis, sier Larsen.

Vil styrke demokratiet

En tillitsreform i offentlig sektor handler også om ideologi og demokrati.

– En tillitsreform er et ideologisk skifte for offentlig sektor. Fra kontroll, rapporteringer og stram ledelse til å ta ansattes kompetanse og vurderingsevne på alvor, sier Odd Haldgeir Larsen videre.  

– Dette gjør at vi må endre vårt tankesett. Vi må endre ledelsesform både i politiske arenaer og i virksomhetene til tillitsbasert ledelse. De ansatte skal bidra på en annen måte enn å drive med stoppeklokkeorganisering. Dette er en stor demokratisk endring som styrker norsk arbeidsliv, sier Larsen.

Våre tillitsvalgte kan dette

Det er mange som snakker om en tillitsreform i forvaltningen, politiske partier og organisasjoner, men ingen har mer erfaring enn våre tillitsvalgte med å jobbe med endring.

– Fagforbundet har solid erfaring fra partssamarbeid fra før og god kompetanse på trepartssamarbeid. Det blir ingen tillitsreform uten våre tillitsvalgte, sier nestlederen.

– Jeg kjenner på at våre tillitsvalgte er motiverte. Vi må rokke ved noe som har vært ledende siden 1990-tallet og det kan være krevende, men det skal vi klare ved å bygge kompetanse hos våre folk. Vi må starte med pilotprosjekter og ta med erfaringa fra trepartssamarbeid i arbeidet med tillitsreformen, sier Odd Haldgeir Larsen.

Slik skal vi lykkes med en tillitsreform

For å lykkes med en tillitsreform i offentlig sektor peker nestlederen i Fagforbundet på fire kriterier som bør være på plass.

  1. Vi må drive i egenregi, det er avgjørende. Du klarer ikke å drive en offentlig sektor med innleid arbeidskraft eller stor grad av outsourching.
  2. Hele faste stillinger er et viktig virkemiddel. Det handler om at slike modeller er enklere når de er færre hoder, de ansatte kjenner hverandre og jobber bedre sammen.
  3. Tillitsbasert ledelse. En ledelse som tror på en tillitsmodell som gir de ansatte kontroll må ligge i bunn.
  4. Politikere må kjenne sin besøkstid. Det må være rom for at de som er satt til å gjøre oppgaven må få tillit til å gjøre oppgaven også hvis det også er motstand.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?