Til hovedinnhold

KOMPETANSEFORHANDLINGER I KAP 4 HØSTEN 2022

Uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser er det mulighet for forhandle lønn når en arbeidstaker i kapitel 4 har gjennomført formell og relevant etter-/videreutdanning (ref. Hovedtariffavtalen § 4.2.4).

15.09.2022
Sist oppdatert: 15.09.2022

INFO OM KOMPETANSEFORHANDLINGER 

 Fylkesdirektøren i RFK avholder  jevnlig såkalte kompetanseforhandlinger for ansatte i følgende stillinger i kap.4:

- assistent/elevassistent

- vaktmester/tekniker/IKT

-tekniker/driftskoordinator/driftsleder/driftsleder med fagbrev

- fagarbeider/barne- og ungdomsarbeider

- miljøarbeider/miljøterapeut

- renholder/renholdsoperatør/renholdsleder med fagbrev

- konsulent/saksbehandler

- fagleder/kontorleder

- tolk/bibliotekar

- tverrfaglig spesialutdanning med høyskole

- lærer uten godkjent utdanning/lærer

- adjunkt/adjunkt med tillegg

- lektor/lektor med tillegg

Fagforbundet setter kravfristen til 17 oktober 2022.

Kompetanseforhandlinger høsten 2022

Det vises til Hovedtariffavtalens kapittel 4.2.4 og inviteres til kompetanseforhandlinger høsten 2022.

I tillegg til HTA kap. 4.2.4 legges følgende kriterier til grunn:

 

  • Den ansatte har tatt kompetansegivende etter- og videreutdanning av minimum et halvt års omfang (30 stp.) som er sluttført våren 2022.
  • Kompetanseutviklingen må være avtalt med leder og relevant for stillingen.
  • Det må ikke være gitt lønnsmessig uttelling allerede gjennom stigene i kompetanselønnssystemet, opprykk til ny stillingskode eller gjennom ordinære/særskilte forhandlinger.
  • Vitnemål forutsettes levert nærmeste leder.

For undervisningsstillinger:

- utdanningen må ikke inngå som en del av kravene til grunnutdanning for stillingen, f.eks. PPU eller yrkesteoretisk utdanning

- for yrkesfaglærere kan ekstra, relevant fagbrev tatt etter 01.05.2018 vektlegges.

 

Dette må framgå av kravene:

  • Navn
  • Stilling og stillingskode før avlagt eksamen
  • Betegnelse på fag
  • Omfang/studiepoeng/fagskolepoeng
  • Eksamensdato

 

Ta kontakt med FHTV Torhild Østhus for å få tilsendt kravskjema og mer informasjon: 

e post: torhild.osthus@skole.rogfk.no 

Virkningsdato for lønnstillegg etter høstens forhandlinger settes til 01.08.2022.

Mvh Fagforbundet FHTV

Torhild Østhus

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?