Til hovedinnhold

Suksesshistorien Vikens time

Skjerm med teamsdeltakere til Vikens time

Aldri så galt... Det begynte som en slags nødløsning og nå er Vikens time en godt etablert opplæringssuksess. (Foto: Ruth Thomsen)

Høsten 2020 sitter de og drar seg i håret på det nyopprettede fylkeskontoret til Fagforbundet Viken. Ikke bare hadde de blitt slått sammen til ett kjempefylke, med mange nye tillitsvalgte og medlemmer, i tillegg var samfunnet preget av koronatiltak og hjemmekontor. Hvordan skulle de nå ut til sine tillitsvalgte?

24.08.2022 av Ellisiv Solskinnsbakk
Sist oppdatert: 16.09.2022

Etter en grundig drodlerunde kom de fram til å forsøke å gjøre noe på Teams, for å nå ut til så mange som mulig.

Ruth Thomsen
Ruth Thomsen (Foto: Fagforbundet)

- Vi mente det var viktig ha noe til faste tidspunkter, slik at det kunne bli en innarbeidet rutine, forteller opplæringsansvarlig i Viken, Ruth Thomsen.

Vikens time var født. Eller, strengt tatt Vikens timer: Annenhver onsdag fra 10-12 kan tillitsvalgte i regionen logge seg på og få faglig påfyll og inspirasjon og utveksle erfaringer med andre.

Det er ulike temaer for hver gang, og plass til erfaringsutveksling når det er færre deltakere.

- Vi kjører litt ulike målgrupper - plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og verneombud, hver for seg eller sammen. Vi hadde for eksempel et kurs om ferieloven - det var populært blant hovedtillitsvalgte, forteller Thomsen.

Selv er hun imponert over hvor flinke de tillitsvalgte er til å spørre om alt de lurer på.

- Jo større gruppe, dess stillere blir det i chatten. Men hvis èn først hiver seg på, så kommer flere på banen.

Det mest populære temaet

I februar gikk det kurset som har rekorden hittil, med 180 påmeldte (hvorav nærmere 160 deltok). Temaet var "Samarbeid mellom tillitsvalgte og verneombud". 

- Dette var helt klart det med mest populære så langt. Der inviterte vi til en ekstra oppfølgingsdag i etterkant, for mer dialog og for å følge opp de som hadde spørsmål, forteller Thomsen.

På kurset haglet det med tips til både tillitsvalgte og verneombud. Nye tips følger med temaene for høsten: kritisk tenkning, omstilling, oppsigelser, yrkesskader, hovedavtalen KS. Blant annet.

- Vi bruker i stor grad egne krefter; regionen eller kompetansesenteret. Tema blir sendt ut til de 56 fagforeningene i regionen, som så videresender til dem som er aktuelle i målgruppen, forteller Thomsen.

Anbefaler å prøve selv

Thomsen anbefaler på det varmeste å prøve denne formen for opplæring og kommunikasjon med tillitsvalgte. 

- Hvis andre regioner og fagforeninger vil prøve er det bare å be om en oversikt over kursene vi har hatt. Det er ingen vits i å finne opp kruttet på nytt, smiler opplæringsansvarlig i Viken.

De har fått masse gode tilbakemeldinger på formatet.

- For mange tillitsvalgte kan det være utfordrende å få hele dager fri til å gå på kurs. Da er det så mye lettere å delta når det bare er to timer. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?