Til hovedinnhold

Pensjon: Små skritt i riktig retning

I sommer kom evalueringen av pensjonsreformen. Fagforbundet var representert gjennom vår pensjons­ekspert Steinar Fuglevaag som representerte SV i utvalget.

I sommer kom evalueringen av pensjonsreformen. Fagforbundet var representert gjennom vår pensjons­ekspert Steinar Fuglevaag som representerte SV i utvalget. (Foto: Birgit Dannenberg)

I sommer kom evalueringen av pensjonsreformen. Fagforbundet var representert gjennom vår pensjons­ekspert Steinar Fuglevaag som representerte SV i utvalget.

17.08.2022 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 09.09.2022

– Det er positivt at utvalget foreslår en mer forutsigbar justering av nivået på minstepensjonene, og at uføre skal skjermes for deler av levealdersjusteringa. Dette sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Utvalget forslår at nivået på minstepensjonen skal justeres i takt med lønnsutviklinga og at den ikke skal levealdersjusteres. Det vil gi en bedre pensjon for de som blir omfattet av minsteytelsene.

Opptatt av sliterne

Mette Nord er særlig opptatt av sliterne. Mange har jobber som sliter på helsa og som gjør det svært krevende å stå i jobb til langt oppi 60-åra. Hun mener man må se mer på slitertillegg og særaldersgrenser.

Flertallet i utvalget deler ikke Fuglevaags ønske om egne ordninger for sliterne, fordi de mener det vil svekke insentivene til å stå lenge i jobb.

– Min bekymring er dem som får ødelagt helsa si av å måtte stå lenger i jobb, og som blir nødt til å forlate arbeidslivet som uføre i stedet for å gå av med pensjon. Da kan vi ende opp med at innsparinger ett sted tyter ut et annet sted, sier Fuglevaag.

Bedre pensjonsopptjening for uføre

Pensjonsutvalget foreslår å gi uføre lengre pensjonsopptjening enn de har i dag, i  takt med økning av pensjonsalderen. I dag slutter uføre å tjene opp alderspensjon ved 62 år, noe som gir lave pensjoner.

Utvalget vil skjerme uføre for levealdersjusteringa i pensjonssystemet for de som er født i 1954 og senere. Uføre kan ikke velge å jobbe lenger for å kompensere for levealdersjustering så lenge de ikke har helse til å jobbe. Flertallet i utvalget vil at uføre skal få pensjonsopptjening fram til 65 år, mens mindretallet, Fuglevaag og Søviknes ønsker full opptjening til 67 år, og at denne grensa i framtida skal settes ved normert pensjonsalder for de yrkesaktive, altså på det tidspunktet yrkesaktive kan gå av med en grei pensjon.

Vil øke aldersgrensene

Aldersgrensa for pensjon bør erstattes med et system der grensa heves i takt med økt levealder, mener Pensjonsutvalget. Pensjonsreformen gir den enkelte mulighet til selv å velge når man vil gå av med pensjon i mye større grad enn tidligere. Likevel mener utvalget at dagens aldersgrenser på 62 og 67 år sender et signal til de yrkesaktive om når det er naturlig å vurdere å avslutte yrkeskarrieren.

Pensjonsreformen innebærer at dagens unge må regne med å jobbe lenger før de kan ta ut pensjon enn dagens pensjonister. Unge som er født på 90-tallet, må regne med å jobbe til de er 70 og et halvt år.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?