Til hovedinnhold

Fagforbundet har aldri vært viktigere

leder for politikk- og samfunnsavdelinga i Fagforbundet

leder for politikk- og samfunnsavdelinga i Fagforbundet (Foto: privat)

Vi er inne i en ny økonomisk og politisk virkelighet. En global pandemi har blitt etterfulgt av en storkrig på europeisk jord og et helt nytt spenningsnivå mellom øst og vest, problemer i verdenshandelen og en global levekostnadskrise. Kraftig global prisvekst merkes også her i Norge med dyrere strøm, bensin, mat, byggematerialer osv. I tillegg må vi forberede oss på betydelige rentehevinger.

15.08.2022 av Trond Jensrud, leder for politikk- og samfunns­avdelingen i Fagforbundet
Sist oppdatert: 07.12.2022

Dette gir utfordringer for bedrifter i mange bransjer, og det kjennes i privatøkonomien. Det rammer alle, men hardest for de som har minst. Og alt dette kommer utenpå allerede velkjente, langsiktige utfordringer knyttet blant annet til en aldrende befolkning og færre yrkesaktive, og klima- og miljøproblemene som må løses før det er for sent. Det verste er at det trolig ikke er utfordringer som går fort over.

Det er nettopp når krisene står i kø at Fagforbundet og LO virkelig har en viktig rolle å spille. For helt saklig sett, blant alle de store og tunge organisasjonene med påvirkning av samfunnsutviklinga i Norge, er det bare vi som ivaretar interessene til det brede laget av vanlige folk. Alle andre store organisasjoner jobber for særinteresser. Det gjelder enten vi snakker om NHO, oljelobbyen, eller de som bare jobber for enkeltgrupper i arbeidslivet.

Vi som jobber for hele laget – må sørge for å bruke alle våre krefter for å hindre at det er de som har minst som skal betale den høyeste prisen for krisene. Vi må kjempe mot forskjeller og for reformer som hjelper de som trenger det mest.

Høyresiden har vist gjennom åtte år i regjering at de prioriterte skattelettelser til de rikeste og velferdskutt til de svakeste i samfunnet. Ved stortingsvalget i fjor høst fikk vi en ny regjering, som allerede har rettet opp mange av velferdskuttene til HøyreregjeringA. Blant annet har de kuttet prisene på barnehage, innført gratis SFO for førsteklassinger, dobleT fagforeningsfradraget, gjort faste hele stillinger til normen og startet storrengjøringen i arbeidslivet.

For Fagforbundets medlemmer er det viktig at det føres en økonomisk politikk som holder rentene og prisene lavest mulig, samtidig som velferden opprettholdes. Det krever at man tør å bruke skatte- og finanspolitikken til å omfordele mer. Vi må styrke ikke svekke den kollektive lønnsdannelse, og flere må fagorganisere seg.

Tilbake til strømprisene. Det er viktig at regjeringa sørger for ordninger som gjør at vanlige folk har råd til å betale strømregninga. Derfor må vi hele tiden følge med på hvordan dette slår ut og eventuelt gjøre forbedringer. Men når Høyre og FrP kappes med Rødt om å være de som er oftest ute og kritiserer regjeringa for strømprisene, er det hult. De satser rett og slett på at folk har dårlig hukommelse.

For det var Erna Solbergs forrige regjering som bygde nye strømkabler til utlandet. Og ikke bare det; de ville også overdra eierskap og kontroll over kabler til private selskaper. Og Høyre og FrP ville dessuten til alt overmål fjerne hjemfallsretten – ordninga som sikrer at vi som nasjon og fellesskap eier vannkrafta.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?