Til hovedinnhold

Gratis eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i vaskerifaget

(Foto: Foto: Fagforbundet, High&Low Studios.)

Dette er en super mulighet for deg som jobber på vaskeri og ønsker å ta fagbrev! Det er Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) som arrangerer kurset, som i hovedsak foregår ukentlig på Teams i tillegg til en fysisk samling på to dager.

08.08.2022 av Yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Sist oppdatert: 08.08.2022

NVK skriver følgende om kurstilbudet:

"Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer eksamensforberedende kurs i Vaskerifaget. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater, som er første skritt på veien til å få fagbrev som vaskerioperatør. Frist for påmelding er 15.august 2022.

Kurset er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennom bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen og retter seg mot permitterte, arbeidsledige og ansatte i vaskeribransjen.

Finansieringen dekker også teoretisk eksamen og praktisk prøve på inntil to forsøk. Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn administrerer refusjon av oppmeldingsavgift.

Utdanningen følger ny læreplan fra 1.8.2022: https://www.udir.no/lk20/vaf03-01

Målgruppe

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev.

Tilbudet rettes mot ansatte, permitterte og arbeidsledige.

Undervisning vil bli holdt på norsk og eksamen er på norsk. Det innebærer at praksiskandidatene må kunne forstå og formidle sin kompetanse på norsk.

Praksiskandidatene må ha minst 60 måneder allsidig praksis fra vaskeri før praktisk prøve. Det kan gis unntak ved særskilt behov, men i de tilfeller vil ikke praksiskandidatene tilfredsstille kravet til å gjennomføre praktisk prøve for å ta fagbrev.

I oppstart av kurset må det oppgis bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus.

Oppstart og gjennomføring

Undervisningen starter 15.september 2022 og blir holdt digitalt på Teams hver torsdag i 2 timers økter. I tillegg holdes en samling over 2 dager i nærheten av Oslo/Gardermoen, til den delen av undervisningen som krever fysisk tilstedeværelse.

Praksiskandidatene vil motta informasjon på epost og læremateriell vil bli delt på Teams.

Undervisningen avsluttes uken før teorieksamen i månedsskiftet mai/juni 2023. Dato for teorieksamen er ikke fastsatt.

Pris: Det er ingen kursavgift.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med fysisk samling dekkes ikke."

Husk at du som medlem av Fagforbundet kan søke vårt stipend til utdanning  til dekning av overnatting ved opphold utenfor hjemmet.

Trykk her for mer informasjon og påmelding hos Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?