Til hovedinnhold

Endrede særaldersgrenser i Oslo kommune

Markering mot regjeringas forslag til endring av særaldersgrensene  i juni 2022.

Markering mot regjeringas forslag til endring av særaldersgrensene i juni 2022. (Foto: Martin Halsos / Fagforbundet Oslo)

I slutten av april ble det sendt ut et brev til ansatte i Oslo kommune med særaldersgrenser om endring av disse med virkning fra 1. januar 2022. Her finner du mer informasjon om hva dette betyr for deg.

23.06.2022
Sist oppdatert: 24.06.2022

Hvorfor endres aldersgrensene?

Da avtalen om ny pensjonsordning i offentlig sektor ble inngått i 2018, avtalte man at forhandlinger om særaldersgrenser skulle gjennomføres på et senere tidspunkt. Disse forhandlingene brøt sammen i 2020 under Solberg-regjeringen. Fagbevegelsen har fått gjennomslag for at disse forhandlingene tas opp igjen, og den prosessen er nå i gang. Ferdigstillelsen av denne prosessen må skje innen 10 år.

I mellomtiden endres aldersgrensen for ansatte i Oslo kommune til å være i samsvar med statlige aldersgrenser. Dette følger av en presisering i forskrift til kommuneloven. Endringen av aldersgrensen er altså en følge av at lovverket krever det. Det skyldes altså ikke at pensjonsvedtektene nå er en del av tariffoverenskomsten.

Har Fagforbundet Oslo vært involvert i endringen?

Fagforbundet Oslo var orientert om endringen. Siden endringen skyldes endringer i lovverket, har vi ikke hatt noen form for medbestemmelse eller annen medvirkning i endringen.

Vil jeg tape på denne endringen?

Det kommer an på hvilen stillingskode du har. Forutsatt at du har oppnådd garantipensjon vil du i utgangspunktet ikke tape på denne endringen. For noen stillingskoder reduseres særaldergrensa, slik at du går av med pensjon tidligere. For andre stillingskoder øker særaldersgrensa. Har du tjent opp pensjon tilsvarende garantipensjon kan du fratre stillingen tidligere enn aldersgrensa uten å tape pensjon, om du ønsker det.

I vedlegget nedenfor kan du se hvilken aldersgrense som gjelder for din stilling.

Hva gjør Fagforbundet Oslo for å sørge for at jeg ikke taper på grunn av dette?

Fagforbundet Oslo har satt i gang en egen prosess for å se på virkningen av endringene, og i hvilken utstrekning de er regulert i forskriften. I løpet av sommeren vil vi gjøre en juridisk vurdering på om det er rettslig grunnlag for å kreve forhandlinger med Oslo kommune slik at ansatte ikke taper på den nye ordningen. 

Ytterligere spørsmål om endrede særaldersgrenser?

Kontakt oss på FKOslo@fagforbundet.no

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?