Til hovedinnhold

Dette er ferierettighetene dine

Hva kan du gjøre hvis sjefen kaller deg inn fra ferie, eller hvis du blir syk under ferien? Vi har svarene.

23.06.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 30.06.2023

Vi har snakket med Lasse Kristiansen, sekretær i Fagforbundet Oslo. Han gir jevnlig kurs i ferie og regelverk. Og han har har hjulpet mangt et medlem med feriespørsmål.

Så lang skal ferien være

- Sommerferien er til for at du skal slappe av, slik at du kommer uthvilt tilbake på jobb. Derfor har du rett på minst tre ukers sammenhengende sommerferie. Alle arbeidstakere i dag har minst fire uker og en dag ferie, men de fleste har fem uker. Er du over 60 år har du seks ukers ferie.

- Men ikke alle har råd til å ta ut ferie. Er det for eksempel din første jobb, eller du har vært uten inntekt i fjor, har du neppe oppspart nok feriepenger. Da er det greit å vite at arbeidsgiver ikke kan pålegge deg mer ferie enn du har feriepenger til.

Når ferien blir avbrutt

- Ting kan endre seg. Passer det likevel ikke å ha ferie kan du spørre arbeidsgiver om du kan utsette den, men det er noe dere to må bli enig om.

- Blir du syk i ferien kan du få de ubrukte feriedagene til gode. Men det er krav om at du er 100 prosent arbeidsufør og at du har ferie i Norge eller i EU/EØS-område. Ta umiddelbart kontakt med en lege for legeerklæring. Gi beskjed til arbeidsgiver med en epost, eller på en annen måte som kan dokumentere at du har sagt ifra. Når du kommer tilbake fra ferie/sykdom må du sende krav om erstatning «uten ubegrunnet opphold». Det vil si med en gang. Og ta kontakt med tillitsvalgt på arbeidsplassen din.

- Er det krise på arbeidsplassen kan du bli bedt om å komme tilbake på jobben. Men det skal drøftes med tillitsvalgte først. Du har krav på erstatning for økonomiske utgifter  du får på grunn av du må tilbake, som flybillett og hotell. Du har selvfølgelig rett på feriedagene som du ikke får brukt.

Kurs for medlemmer og tillitsvalgte

Fagforbundet Oslo tilbyr jevnlig kurs for tillitsvalgte, og medlemmer, i arbeidsrettslige spørsmål. Følg med informasjonen fra din fagforening eller sjekk kalenderen til Fagforbundet Oslo.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?