Til hovedinnhold

Applaus er ikke nok, vi krever endring!

23. juni er den internasjonale dagen for offentlige tjenester og ansatte

23. juni er den internasjonale dagen for offentlige tjenester og ansatte (Foto: Petra Brinch)

Mette Nord, leder i Fagforbundet og president i European public service union (EPSU) skriver i et innlegg sammen med generalsekretær, Jan Willem Goudriaan om nødvendigheten for endring i arbeidsvilkårene til de offentlig ansatte i Europa.

23.06.2022 av Mette Nord, president i European public service union (EPSU) og Jan Willem Goudriaan, generalsekretær i EPSU
Sist oppdatert: 23.06.2022

23. juni er den internasjonale dagen for offentlige tjenester. European public service union (EPSU) er en europeisk samarbeidsorganisasjon for fagforeninger som organiserer ansatte i offentlig sektor i 49 land. EPSUs medlemsorganisasjoner har til sammen over 8 millioner medlemmer og siden 2021 har Mette Nord, leder i Fagforbundet også vært president i EPSU.

Teksten er opprinnelig skrevet på engelsk og oversatt til norsk.

Verdien av offentlig ansatte

I 2020 og 2021 ble ansatte i offentlig sektor vist en enorm takknemlighet. Koronapandemien viste verden verdien av arbeidet vårt, vi sto ved pandemiens frontlinjer og leverte tjenester som samfunnet var avhengig av for å overleve. Folk sto på balkonger rundt om og jublet og applauderte. Dette ble satt pris på, men ansatte ble utsatt for fare og store påkjenninger hver dag og de visste at det ikke fantes noe annet valg enn å ta hånd om andre.  

Vil ha mer enn jubel og berømmelse

Nå når FNs dag for offentlige tjenester nærmer seg er ikke applaus og jubel mer enn et gammelt minne. Pandemien synliggjorde konsekvenser som liberalisering, innstramninger og passivitet har medført. Manglende personell og ressurser gjorde at sykehus og sykehjem ikke klarte å håndtere pandemien, noe som igjen bidro til noen av de sjokkerende dødsfallene som har blitt kjennetegnet til Europas erfaringer med pandemien.

Europa har for de fleste gått tilbake til normalen, men årsakene som førte til at vi på enkelte områder mislyktes finnes fortsatt. De yrkesgruppene som førte Europa gjennom pandemien har enda ikke opplevd at jubel og berømmelse har blitt omsatt i høyere lønn eller bedre arbeidsvilkår. Samtidig som ansatte kjemper for å håndtere mangel på respekt, traumer, utbrenthet og etterslep på sykehusene, så dukker det opp nye bekymringer. 

Prisøkning er noe enhver europeer tenker på

Økende kostnader på alt fra energi og bolig til mel og kaffe, er noe enhver europeer tenker på. Den økende inflasjonen i verden setter press på alle, men de som jobber i offentlig sektor kjenner det spesielt hardt. Mer enn ett tiår med innstramninger, med lønnsstopp og til og med nedskjæringer gjorde at disse yrkesgruppene var i en dårlig situasjon lenge før pandemien. Med en inflasjon som innad i EU kommer til å nå 6,8 prosent i år, og stige opp til 9 prosent i Storbritannia, 9,6 prosent i Serbia og 69,9 prosent i Tyrkia, så er det nok en gang arbeidstakerne som får kjenne på det. 

Selv om det er sant at den russiske invasjonen av Ukraina har forverret den voksende krisen med høye levekostnader, kan europeiske beslutningstakere, regjeringer og våre arbeidsgivere ikke bruke konflikten som syndebukk for å ikke ta tak i de langvarige problemene med bemanning som råder i hele Europa. Årsaken til manglende bemanning er blant annet koblet til lave lønninger og manglende anerkjennelse av det arbeidet som utføres for samfunnet vårt. Privatisering, kommersialisering og innstramminger har hemmet kvaliteten på offentlige tjenester enda mer. EPSU og fagforeningene i offentlig sektor har advart om dette siden den nyliberale politikken ble dominerende. Forkjemperne for en slik politikk hevdet at den skulle føre til større valgmuligheter og innsparing, men i stedet har den ført til stigende kostnader og at offentlige midler har endt opp i lommene til store selskap. 

Vanskelig å levere gode tjenester uten bedre arbeidsvilkår

ORPEA-skandalen er et utmerket eksempel på konsekvensene av den nyliberale politikken. I begynnelsen av 2022 publiserte den undersøkende journalisten Victor Castanet “Les fossoyeurs”, som på norsk best kan oversettes med de som graver en grav. Boka var en sjokkerende avsløring av det franske omsorgssystemet og de profittdrevne selskapene som dominerer i sektoren. Gjennom å gi kommersielle selskap ansvaret for de som har langvarig omsorgsbehov skapte den franske regjeringen et ideelt miljø for å gi et dårlig tilbud til brukerne, dårlige arbeidsforhold, misbruk av offentlige midler og en kultur for fagforeningsknusing. Dette er bare ett av mange eksempel, og det er ikke lenger lov å late som at man er sjokkert over konsekvensene av den nyliberale politikken. Det er tid for forandring!

Arbeidstakerne i offentlig sektor vil ha forandring. Vi har vært ute i gatene og deltatt i de siste ukers arbeiderkamp for høyere lønn, bedre arbeidsvilkår og bedre bemanning i hele Europa. Om dette ikke endres snarest vil det være vanskelig for de offentlig ansatte å levere tjenester med en slik høy kvalitet som de selv ønsker. 

Ekstra tanke til de som jobber i væpnet konflikt i Ukraina

Og når vi i dag hyller de offentlig ansatte, tenker vi spesielt på de som arbeider midt i en væpnet konflikt som de gjør i Ukraina. De risikerer sine liv for å forsøke å gi samfunnet energi, vann, medisinsk behandling og mye annet. Det er offentlig ansatte i hele Europa og resten av verden som holder samfunnene våre i gang. 

Torsdag 23. juni er FNs dag for offentlige tjenester. La oss bruke denne dagen til å feire den viktige rollen som offentlig ansatte spiller i vår hverdag. La oss stå side om side med de som arbeider i offentlig sektor, slik at mennesker kan nyte sine menneskerettigheter. Sammen arbeider vi for en annen verden, en verden der alle blir tatt vare på, ikke kun noen få. En verden der mennesker og planeten går foran profitt.  

Støtte også fra europeisk fagbevegelse: Fra EPSU-kongressen (European Public Service Union) får Fagforbundet og Mette Nord full støtte av generalsekretær Jan Willem Goudriaan.
Mette Nord (t.h) sammen med generalsekretær Jan Willem Goudriaan på EPSU-kongressen i Dublin 2021. (Foto: Kjell Erik Kallset)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?