Til hovedinnhold

Forhandlingene om særaldersgrenser starter opp igjen

Henriette Jevnaker leder LOs forhandlingsdelegasjon når særaldersgrensene igjen skal vurderes..

Henriette Jevnaker leder LOs forhandlingsdelegasjon når særaldersgrensene igjen skal vurderes.. (Foto: Birgit Dannenberg)

Etter at regjeringen Solberg gikk fra løftene sine om å forhandle fram nye regler for særaldersgrenser stoppet dette arbeidet opp og særaldersgrensene ble i realiteten fjernet for yngre årskull. Nå starter arbeidet med nytt regelverk opp igjen. - På tide, mener Fagforbundet.

21.06.2022 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 24.06.2022

- Dette er på høy tid. Vi har allerede ventet for lenge og det er veldig positivt at vi nå får disse sakene på rett spor, sier Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag.

Det er avtalt at de nye reglene for pensjonen til de over 200.000 offentlig ansatte som har særaldersgrense skal være klare innen 1. juli neste år. Reglene gjelder for eksempel helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, brann- og politifolk, som alle kan gå av med pensjon tidligere enn andre.

Problemet for de som har særaldersgrenser knytter seg ikke til tidligpensjon, men til den dagen de skal ta ut alderspensjon, forteller han til Fagbladet.

De som går av med særaldersgrenser i dag er sikret 66 prosent av lønna i pensjon fra de går av til de fyller 67. Da får de vanlig alderspensjon. Siden de har sluttet tidlig, får de lavere pensjonsopptjening enn andre, og kan dermed komme ut med svært lav pensjon. Tidligere fikk de kompensert for dette, men denne kompensasjonen var bundet til plikten til å fratre, som Solberg-regjeringen fjernet i 2021, til store protester fra blant andre Fagforbundet.

– LOs mål er å sikre at de som går av med særaldersgrense skal få en alderspensjon om lag på nivå med dem som har normal aldersgrense, sier nestleder i LO Stat Henriette Jevnaker, som leder LOs forhandlingsdelegasjon.

Det skal også gjennomføres en prosess for å komme fram til hvilke stillinger, yrker eller oppgaver som skal ha særaldersgrenser i framtida, og hva disse aldersgrensene skal være.

– Vi har fått på plass en avtale som fastslår at det skal være reelle kunnskaper som skal ligge til grunn for å vurdere hvem som skal ha særaldersgrenser.

Hvem trenger særaldersgrense

– I noen yrker, som brannvesen, ambulanse og politi handler det om sikkerhet, om at kollegaer og andre berørte skal være helt trygge på at de som kommer når du trenger det er på topp. I andre yrker kan fysisk og psykisk belastning gi behov for å gå av med pensjon før andre, mener hun.

– Det kan være andre belastninger i dagens arbeidsliv enn det var før. Det kan være yrkesgrupper som har særaldersgrense i dag, som kanskje ikke trenger det lenger, og det kan være yrker som ikke har det, som burde ha det, sier Jevnaker.

Mens sykepleiere, helsefagarbeidere og renholdere har særaldersgrenser i dag, gjelder det ikke for assistenter i pleie og omsorg. Ansatte i barnehage og skole har heller ikke særaldersgrense i dag.

– Vi er glade for at departementet nå skal se grundig på dette. Om andre grupper bør ha særaldersgrenser er en annen diskusjon, som vi får ta på et senere tidspunkt, sier Jevnaker.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?