Til hovedinnhold

400 000 grunner til å drive klimakamp

Fagforbundet har passert 400 000 medlemmer!

Fagforbundet har passert 400 000 medlemmer! (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet har 400 000 grunner for å engasjere oss i klimakampen. Vi har 400 000 grunner til at samfunnet bør kutte klimagassutslipp og skape nye grønne arbeidsplasser. Det er nemlig 400 000 medlemmer i Fagforbundet som både på jobb og i hverdagen vil merke konsekvensene av klimaendringene.

20.06.2022 av Mette Nord
Sist oppdatert: 20.06.2022

Den globale oppvarminga har allerede gitt oss et våtere, villere eller tørrere vær. Mange av Fagforbundets medlemmer er de som må rykke ut når katastrofene inntreffer, som flom, jordskred, brann eller oversvømmelse. De ser hvilke menneskelige tap og naturødeleggelser klimaendringene bidrar til. De står i krevende og risikofylte arbeidssituasjoner, og de vil måtte gjøre det oftere i tida framover. Hvor ofte det skal skje, kan vi enda være med på å påvirke.

Det er ikke bare de medlemmene som må rykke ut for å flomsikre eller slokke branner som blir rammet. Klimaendringene har også ei økonomisk side. Det offentlige må bruke mye mer penger i framtida på beredskap og sikkerhet. Derfor må det skapes nye arbeidsplasser og næringer som kan bidra inn til statskassa på samme måte som oljeinntektene gjør i dag.

Fram mot 2030 skal Norge og verden foreta drastiske kutt i klimagassutslippene. For å få til dette må klimapolitikken oppleves rettferdig. En forutsetning for rettferdighet er at fagbevegelsen står sammen og deltar i arbeidet med å kutte klimagassutslipp og skape framtidas arbeidsplasser. Vi må bidra til å sikre leverandørindustrien gode vilkår, samtidig som vi tar inn over oss at vi skal gjennomføre ei storstilt grønn omstilling av norsk arbeidsliv.

Fagforbundet er skeptisk til nye, store utbygginger av oljefelt, også fordi vi trenger arbeidsfolka i oppbygginga av ny industri. Vi kan ikke låse fast arbeidskraft til oljeutvinning i 20 - 30 år, når det er nettopp disse arbeidstakernes kunnskap vi trenger til å gjennomføre det nye offshoreeventyret; den store havvindsatsinga som regjeringa nå har presentert.

En vellykket klimapolitikk er også mer enn bare utslippskutt. Den skal sikre ren luft, trygghet fra naturkatastrofer og et sosialt sikkerhetsnett som gjør det mulig med omstilling. Vi trenger en næringspolitikk som skaper trygge jobber, samtidig som vi må en skattepolitikk som sikrer rettferdig fordeling og innføring av grønne skatter og avgifter.

Norges fortrinn i det grønne skiftet er mange; vi har god økonomisk styring, en velfungerende velferdsstat, kompetent arbeidsstyrke, høy organisasjonsgrad og stor grad av tillit mellom partene. Å løse klimakrisen vil innebære raske endringer, men omstilling er vi gode på!

Fagforbundet har over 400 000 grunner til å engasjere oss i klimakampen. Vi skal ta kampen for dagens og framtidas arbeidstakere i offentlig og privat sektor. Arbeidet og innsatsen til alle har bidratt til å bygge opp det samfunnet vi lever i. For å løse klimakrisa og sikre oss i ei god framtid er vi avhengige av at vi fortsetter å jobbe sammen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?