Til hovedinnhold

Israels blokade av Gaza er folkerettsstridig kollektiv straff

Gaza blockade has lasted 15 years

Gaza blockade has lasted 15 years (Foto: Norsk Folkehjelp)

I disse dager markeres det at den 15 år lange blokaden av Gaza, er 15 år for lenge. Israel har siden 2007 hatt kontroll over Gazas kyst-, land- og luftterritorium som en reaksjon på at Hamas kom til makten. Blokaden er i følge FNs generalforsamling en folkerettsstridig, kollektiv straff. Blokaden og de fire Gaza-krigene i denne perioden har ført til en sosial, økonomisk og humanitær katastrofe, og gjort Gazastripen ulevelig.

17.06.2022 av Ingunn Eriksen
Sist oppdatert: 19.06.2022

Hvor mange rapporter trengs for at det internasjonale samfunnet griper inn?

Det ga et lite håp blant Gazas befolkning da FN i 2012 publiserte rapporten som viste at Gaza ville bli ulevelig i 2020, og deretter ble det justert til 2019. Både 2019 og 2020 kom uten at rapporten ble tatt hensyn til.

I forbindelse med 15-års markeringen av blokaden har det blitt publisert nye rapporter om blokadens konsekvenser og også menneskerettighetsbruddene som skjer under dekke av blokaden. Mest oppmerksomhet i media har Redd barnas rapport  «Trapped» fått. En av funnene i rapporten er at blokaden har gjort at fire av fem barn på Gazastripen lever med depresjon, sorg og frykt.

To andre viktige rapporter står Al Mezan Center for Human Rights  bak: 15 years too long og "Delayed, denied and deprived: The collective punishment of Palestinian patients in Gaza in the context of Israel’s 15-year blockade”. Selv om rapportene er viktige, så er ikke funnene ukjente. FNs kontor for koordinering av humanitær innsats,  OCHA,  dokumenterer ukentlig og fører statistikk slik at all informasjon om situasjonen for palestinerne i Gaza er lett tilgjengelig.


Press på norske myndigheter

Fagforbundet har sammen med andre gjentatte ganger krevd at norske myndigheter må øke presset mot Israel for å få en slutt på blokaden. I mai 2020 tok Fagforbundet,  Forsvar folkeretten, Norsk Folkehjelp og Ship to Gaza Norway initiativ til et opprop til regjeringen. 58 norske organisasjoner stod bak oppropet.

Vår egen regjering uttaler at kjernen i norsk utenrikspolitikk skal være å fremme menneskerettigheter, og demokrati- og rettsstatsprinsipper. Det forplikter. Norge spiller også en særegen rolle ved å ha hatt lederskapet i Giverlandsgruppen for Palestina siden 1993. Undertegnede organisasjoner mener det er på høy tid at blokaden heves. Vi ber utenriksministeren snarest ta initiativ overfor FN og andre internasjonale organer for å få en slutt på Israels kollektive avstraffelse av palestinerne, en handling som ifølge Genèvekonvensjonene av 1949 er å anse som en krigsforbrytelse.

Nylig krevde LO -kongressen at norske myndigheter må arbeide for at Israel avslutter okkupasjonen og annekteringen av palestinsk land, og opphever blokaden av Gaza.

15 års blokade er nok.  

– 15 års blokade er 15 år for lenge. Det nytter ikke at FN gjentatte ganger har krevd at Israel må oppheve blokaden. FN må sette makt bak kravet, og Norge bør ta initiativ til at det skjer,  sier Stein Guldbrandsen, medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?