Til hovedinnhold

Nye lovforslag styrker retten til heltid

I helse- og omsorgssektoren har kun en av tre som jobber turnus hel stilling.

I helse- og omsorgssektoren har kun en av tre som jobber turnus hel stilling. (Foto: Jan Lillehamre)

Regjeringa kommer med nye lovforslag som styrker retten til heltidsstillinger, blant annet at behovet for deltidsansettelse må dokumenteres av arbeidsgiver. – Det viktigste grepet vi kan gjøre for å sikre mer likestilling, er å sikre kvinner retten til hele, faste stillinger, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

17.06.2022 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 30.06.2022

- Muligheten til å planlegge hverdagen, gjøre egne valg og ha kontroll over egen økonomi, det gir vi gjennom en heltidsstilling, sier Mette Nord.

Heltid skal være hovedregelen

Regjeringa har et tydelig mål om at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet og nå kommer lovforslaget om at behovet for deltidsansettelse må dokumenteres av arbeidsgiver.

- Det er viktig å utnytte mulighetene i arbeidsstyrken best mulig, særlig nå som så mange norske bedrifter melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft. Hvis mange av de som jobber deltid kan jobbe mer vil det gi et betydelig bidrag, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Mange av Fagforbundets medlemmer jobber deltid og det gjelder først og fremst kvinner. Flest deltidsstillinger finner vi i kommunesektoren og særlig innen helse og omsorg, renhold og for ansatte i skole og skolefritidsordninger. I helse- og omsorgssektoren har kun en av tre som jobber turnus hel stilling.

Les mer om heltid på vår egen temaside.

Gir tillitsvalgte verktøy

Mette Nord er glad for at regjeringa fyller verktøyskassa til Fagforbundets tillitsvalgte som jobber for mer heltid på arbeidsplassen. Hun sier at heltidskultur er viktig for å sikre medlemmenes og ansattes arbeidsvilkår, men også kvaliteten i tjenestene.

Mette Nord overleverer over 70 000 underskrifter for mer heltid til davørende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.Mette Nord overleverte i januar over 70 000 underskrifter for mer heltid til daværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. (Foto: Renate Tårnes)

– Ansatte må få bruke sin faglige kompetanse hundre prosent, det er kun da de kan se og lære av hvordan pasienten reagerer på pleien som blir gitt. Og pasienten får et kjent fjes inn døra, en som kjenner dem og deres behov, sier forbundslederen.

Nord får støtte fra arbeids- og inkluderingsministeren på dette.

- At flere jobber heltid er viktig, både for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. God velferd i fremtiden er avhengig av at mange nok jobber i hele stillinger, sier Persen.

Store summer på vikarer og innleie

I pressemeldinga fra regjeringa står det at lovforslaget legger også opp til at deltidsansatte skal få fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiveren leier inn nye arbeidstakere. Deltidsansatte skal i tillegg få fortrinnsrett til ekstravakter.

– Kommunene og andre arbeidsgivere bruker i dag store summer på vikarer og innleie, og de burde heller bruke de pengere på flere hele, faste stillinger, og investere i sine ansatte. Det vil gi bedre kvalitet i omsorgen vi gir, bedre kontinuitet blant de ansatte og økt forutsigbarhet i hverdagen til både ansatte og kommunen, sier Nord.

– Vi trenger å utdanne flere til å jobbe i helsesektoren, men da må vi også kunne tilby trygghet og gode framtidsutsikter. Det er vi ett skritt nærmere å nå med dagens gladnyhet fra regjeringa, avslutter hun.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?