Til hovedinnhold

Tariffoppgjøret går til mekling

Et flertall av Fagforbundets medlemmer i Posten Norge stemte nei til resultatet i årets lønnsoppgjør. Det innebærer at vi må be om riksmeklerens hjelp.

15.06.2022
Sist oppdatert: 24.04.2023

Vi står nå i kø hos Riksmekleren og har derfor per nå ikke eksakt dato for når mekling skjer. Mest sannsynlig vil det bli tidlig i september. Lykkes ikke mekleren blir det streik.

Medlemmenes nei innebærer at en lønnsøkning først vil komme når vi har et godkjent resultat.

Det blir nå sendt en kollektiv plassoppsigelse. Dette er en del av den prosedyre som er nødvendig for å iverksette en arbeidskonflikt.

I arbeidstvistloven er det nedfelt at man ved et tariffoppgjør ikke kan gå til streik eller lockout før man har vært til mekling hos Riksmekleren.

Hva som skjer med oppgjørene i Bring-selskapene er ikke avklart enda.

Fagforeningene forbereder seg nå til eventuell konflikt ved blant annet å gjennomgå medlemsregisteret for å sikre at vi har riktige opplysninger. Det er ekstremt viktig at dere svarer opp henvendelser fra tillitsvalgte og sørger for at vi har riktig informasjon om deg som medlem.

Tariffoppgjøret består av mange formelle prosesser og alt av informasjon er ikke klart samtidig. Vi kommer ut med informasjon fortløpende når vi vet mer. Det betyr at noe info kommer tett og at det tar lengre tid andre ganger.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?