Til hovedinnhold

Internasjonalt: Handelsregler til beskyttelse

Internasjonal fagbevegelse kan se ut som et svært komplisert konglomerat. Vi i offentlig sektor har vår internasjonale organisasjon, både på europeisk og globalt nivå (EPSU og PSI).

15.06.2022 av Rolv Rynning Hanssen
Sist oppdatert: 21.06.2022

Det samme har f.eks. transportarbeiderne, bygningsarbeiderne, pedagogisk personell og ansatte i matvarebransjen, Global Union Council, sammenslutningen av alle de globale organisasjonene.

Når dette skrives, lobber Fagforbundet sammen med sivilsamfunnsorganisasjoner i Genève på ministermøtet i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Her følger vi rådene fra Global Unions.

Krav fra Global Unions

Av temaer som debatteres er e-handel, regler for hvordan den digitale forretningsvirksomheten skal drives.  Aktører som Apple, Google, Facebook osv. er på offensiven og krever fullt frislipp. 

  • Global Unions krever at man i stedet etablerer et internasjonalt forum som har deltakelse av alle de sosiale partnerne og med et klart mandat til å jobbe for at datadrevne teknologier skal være tilgjengelig for alle.
  • Global Unions krever slutt på de enorme privilegiene utenlandske investorer har under det bilaterale avtaleverket hvor investorene i mange saker har rett til å saksøke stater dersom disse endrer politikk slik at profitten til investorene svekkes, det såkalt ISDS-regelverket. ISDS tar bare hensyn til om politiske beslutninger reduserer framtidig profitt, ikke om det er et fornuftig politisk vedtak.
  • Fiskerisubsidier og overfiske er et kjent problem, men Global Unions krever at man ikke skal favoriserer de store fiskebåtene på bekostning av de små, lokale fiskerne.
  • Det er også viktig for Global Unions å få inn regelverket som inkluderer arbeidslivets regler vedtatt i den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Dette sammen med tollfrihet for de minst utviklede landene (LDC) ved eksport til rikere land, vi være en viktig mekanisme til å forbedre forholdene for verdens folk.

WTO viktig

WTO er en viktig organisasjon, den beskytter de små mot store land og selskap sin rovdrift.  Noen ønsker nå å endre organisasjonen, bl.a. ved å fravike kravet om enstemmighet i beslutninger.  Global Unions advarer sterkt mot dette.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?