Til hovedinnhold

Søk støtte til kulturtiltak fra LOs kulturfond

Historisk arkiv hos Fagforbundet Oslo.

Historisk arkiv hos Fagforbundet Oslo. (Foto: Fagforbundet Oslo)

Kultur er et fellesgode. Ønsker klubben å ta vare på sitt historiske arkiv, eller har dere et eget kor, kan dere søke om støtte.

03.06.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 10.06.2022

- Kultur er et fellesgode og et verdifullt samspill mellom mennesker, uavhengig av politiske, sosiale, etniske og språklige grenser.  Nå kan du søke midler fra LOs kulturutvalg, sier Anna Elisabeth Uran, 2. nestleder i Fagforbundet Oslo.

Søknadsfrist 30. juni

LOs kulturutvalg bevilger midler til kulturtiltak to ganger i året. Støtteordningen skal bidra til vekst i lokalt kulturliv, og skal samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet.  Det er ikke fastsatt søknadsgrense eller krav til egenandel.  Utlysning skjer på høsten med søknadsfrist 31. desember og om våren med søknadsfrist 30. juni.

Dette skal til for å søke

  • En lokal eller regional organisasjon står bak søknaden.
  • Tiltaket er et lokalt kulturtiltak som gjennom et aktivt samspill med AOF Norge og fagforbundene bidrar til styrking og utbygging av LO og arbeiderbevegelsens profilering og nettverk.
  • Bidrar til synliggjøring av arbeiderkulturens sentrale verdier.
  • Tar vare på arbeiderbevegelsens historie.
  • Bidrar til aktivitet, kunnskap og engasjement blant deltakere og publikum.
  • Er nyskapende.
  • Støtte bevilges til prosjekter og etablering av tiltak, ikke ordinære driftsutgifter.

Slik går du fram

Søknaden skal fremmes av LOs, fagforbundenes eller AOFs lokale og regionale organisasjoner. Enkeltpersoner kan ikke søke. Fyll ut eget søknadskjema.

LOs kulturutvalg kan gi støtte til samarbeidsprosjekter mellom LOs, fagforbundenes eller AOFs lokale og regionale organisasjoner, og andre aktører. I så tilfelle er det disse lokale organisasjonene som må være ansvarlige søkere. I særskilte tilfeller kan AOF Norge søke om økonomisk støtte.

Søknaden avgjøres av LOs kulturutvalg og kan ikke ankes. Innvilgete prosjekter må synliggjøre at de har mottatt støtte fra LOs kulturutvalg. Bevilgningen utbetales når rapport og godkjent regnskap foreligger. Senest to måneder etter at tiltaket er avsluttet. Eventuell utsettelse av fristen kan avtales med utvalgets leder.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?