Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret for Virke boligbyggelag

Karianne Hansen Heien, forhandlingsleder i Fagforbundet og Astrid Flesland,forhandlingsleder i Virke.

Karianne Hansen Heien, forhandlingsleder i Fagforbundet og Astrid Flesland,forhandlingsleder i Virke. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet og Virke ble i kveld enige om ny tariffavtale for boligbyggelag. Det generelle tillegget utgjør 11.800 kroner til alle omfattet av avtalen. Lokale forhandlinger gjenstår.

01.06.2022
Sist oppdatert: 02.06.2022

Videre ble partene enige om betydelig heving av minstelønnssatsene.

Jeg er glad vi kom til enighet i forhandlinger og slapp veien om Riksmekleren. Vi har fått et godt generelt tillegg til alle. Nå skal de lokale partene gjennomføre lokale forhandlinger og det er rom for at det tas ut en betydelig andel av det totale oppgjøret i tillegg til det sentrale tillegget, sier Karianne Hansen Heien, forhandlingsleder for Fagforbundet.

Partene er også enige om mindre endringer i bestemmelsene om dødsfall og etterlønn som følge av overgangen for Samfos medlemsvirksomheter inn på boligbyggelagavtalen i 2020. Det ble også innført bestemmelser om erstatning ved yrkesskader/yrkessykdom.

Videre inntas retten til velferdspermisjon ved flytting til ny bopel. Det er en utvidelse av dagens velferdspermisjon for flytting.

Partene skal se på reisevirksomheten i tariffperioden, i lys av gjeldende arbeidstidsregulering.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?