Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

LO Stats leder Egil André Aas, ledet meklingen for LOs forbund og Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget.

LO Stats leder Egil André Aas, ledet meklingen for LOs forbund og Svend Morten Voldsrud, Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget. (Foto: Jan Tore Skjelbek)

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren tirsdag. - Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer, og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

24.05.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 25.05.2022

– Det har vært en krevende mekling, men vi er fornøyd med at alle ansatte i staten får reallønnsvekst og at tiltak for likelønn og lavlønn er ivaretatt, sier Fagforbundets representant i forhandlingsutvalget, Svend-Morten Voldsrud.

Lønnsløft, likelønn og forbedret lønnsystem

Reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem var det som skulle til for å finne løsningen.

- Et lønnsoppgjør dreier seg ikke bare om størrelsen på lønnspotten, men like mye om hvordan lønnsmidlene fordeles. For oss har årets oppgjør i hovedsak handlet om å at alle våre medlemmer i staten, også våre mange langtidsutdannede, skal ha et lønnsløft. Det handler om å løfte hele laget i ei tid der økende levekostnader preger hverdagen til folk flest. Det mener vi at vi har klart med dette resultatet, sier Aas.

Voldsrud sier også at det i forhandlingene har vært viktig å få på plass et nytt system for ansiennitetsopprykk. – Langt flere vil nå omfattes av ansiennitetsopprykk enn i dagens system. Med dette har LO stat kommet langt på vei i å harmonisere de to avtalene i staten, sier han.

Du kan lese mer om oppgjøret på LO stat sine sider. 

Hovedtrekkene i resultatet, økonomi:

  • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
  • Ltr. 19-64: 10.000 kr
  • Ltr. 65-107: 1,7 %
  • Ett ekstra lønnstrinn til alle i lønnsramme 1408, Førstekonsulent.
  • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme)
  • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %

Riksmeklerens møtebok

Resultatet skal ut til uravstemning blant medlemmene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?