Til hovedinnhold

Enighet i Kommuneoppgjøret (KS) 2022 - ingen streik

Fagforbundet mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget

Fagforbundet mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget (Foto: Reinaldo Montalvao)

Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. – Fagforbundet mener at dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget!

24.05.2022 av Reinaldo Montalvao
Sist oppdatert: 24.05.2022

Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Den krevende meklingen i kommuneoppgjøret ble avsluttet tirsdag, 13 timer på overtid.

Fagforbundets leder Mette Nord mener likevel at LO-forbundene har fått gjennomslag for de viktigste kravene de hadde da lønnsoppgjøret startet.

Lønnstillegg 

Gjennom meklingen er vi blitt enige med arbeidsgiver om en avtale som sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft, og som har en god fordeling mellom de ulike yrkesgruppene i kommunesektoren. Vi mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent, avtalen innebærer at alle ansatte i kommunal sektor er sikret et tillegg i årslønna på mellom 12 000 og 16 800 kroner. Spesielt blir det gitt et løft for ansatte med kort ansiennitet, der satsene blir hevet ytterligere.

Avtalen er i tråd med frontfagsmodellen, ramma i kommuneoppgjøret er høyere enn ramma i årets frontfagsoppgjør, fordi avtalen tar inn etterslep fra lønnsoppgjøret i fjor. Da kom kommuneansatte dårligere ut enn ansatte i industrien.

Fagforbundet har fått gjennomslag om å dele opp kvelds- og nattillegget. og økning av tillegg for både helgearbeid og nattarbeid.  Det blir et eget nattillegg mellom 21.00 og 06.00 for turnusarbeidere. Dessuten inneholder den nye hovedtariffavtalen formuleringer som skal styrke arbeidet med heltidskultur.

Videreutdanning og ansiennitet

Fagforbundet har fått gjennomslag for at det blir enklere for de som tar videreutdanning å få ny relevant stillingskode og høyere lønn.

I tillegg har LO kommune fått gjennomslag for at tidligere yrkeserfaring fra privat sektor skal godskrives i lønnsansienniteten ved ansettelse. I tillegg får også faglederne et godt lønnsløft med dette resultatet.

Økte priser

Alle merker nå økte priser på strøm, drivstoff og matvarer, men det er de med lavest inntekt som blir hardest rammet. Derfor har det vært viktig for LO Kommune å sikre at hele laget får et godt lønnsoppgjør, ikke bare enkeltgrupper, sier LO Kommunes leder Mette Nord.

Reinaldo Montalvao, leder i Fagforbundet Tromsø, påpeker at dette hovedoppgjøret tar vare på alle yrkesgruppene i kommunen.
Reinaldo Montalvao, leder i Fagforbundet Tromsø, påpeker at dette hovedoppgjøret tar vare på alle yrkesgruppene i kommunen. (Foto: Fagforbundet Tromsø)

FAGFORBUNDET TROMSØ

- Dette hovedoppgjøret tar vare på alle yrkesgruppene i kommunen. Vi har fått et oppgjør som ligger over frontfaget og vi har fått gjennomslag for flere krav som er viktige for våre medlemmer, det er et oppgjør som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet fra i fjor, sier Reinaldo Montalvao leder i Fagforbundet Tromsø

Fagforeningen takker våre medlemmer for et godt samarbeid!

Takk for at du er medlem i Fagforbundet

SAMMEN ER VI STERKERE

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?